DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionalt/kommunalt sundhedsprojekt klar til start

Pengene er fundet: Visionerne omsættes til byggeri og nye sundhedstilbud i Lemvig Sundhedshus, hvor regionale og kommunale sundhedstilbud rykker tæt sammen.

MIDTJYLLAND: Visionerne og helhedsplanen er på plads for Lemvig Sundhedshus, hvor kommunale og regionale sundhedstilbud fremover skal rykke helt tæt sammen. Målet er, at borgerne skal opleve sammenhæng i den hjælp, de får.

- Vi, borgerne og kommunen har mange fælles visioner for sundhedshuset. I regionen har vi afsat penge til at udvikle nye lokale sundhedstilbud. Mit håb er, at huset også bidrager til at bevare Lemvig som er et attraktivt lokalområde. Både for borgere og for sundhedsansatte, siger Annette Roed (S), formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Med en samlet bevilling på 33,3 mio. kr. fra kommune, region og stat kan ombygning og nybyggeri af det fælles sundhedshus på hospitalsgrunden nu sættes i gang.

- Vi er glade for, at helhedsplanen nu er godkendt i Kommunalbestyrelsen, så vi kan få gang i den konkrete renovering og byggeriet inden længe. Vi ser frem til, at Sundhedshuset står færdigt med nære og gode tilbud til borgerne. Det er vigtigt, at region, kommune og lægerne står sammen om at skabe det bedste sundhedstilbud og gerne så tæt på borgerne som muligt. Det, er jeg sikker på, vil ske i Sundhedshuset Lemvig, siger borgmester Erik Flyvholm (V), Lemvig Kommune.

Lægeklinik med penge til udvikling
1. september åbnede regionen Klinik for Almen Medicin, der er lægehus for 3.500 borgere. Klinikken bliver en del af sundhedshuset. Regionen har afsat en mio. kr. hvert år til udviklingsinitiativer i klinikken i de seks år, Sundhedsministeriet har givet tilladelse til, at regionen må drive klinikken.

Udover lægeklinikken vil Lemvig Sundhedshus rumme en regional akutklinik, der åbner, når Regionshospitalet Gødstrup tages i brug. Desuden vil den regionale del af huset rumme røntgen, blodprøvetagning, vagtlæger, jordemoderkonsultationer, aktiv patientstøtte og neurorehabiliteringspladser.

Kommunale funktioner i sundhedshuset
Lemvig Kommunes andel af huset skal rumme sygepleje- og sårklinik, sundhedsfremme og forebyggelse (herunder patientundervisning, træning, arbejdspladser mm.), genoptræning, hjerterehabilitering og lokaler til fleksibelt brug for kommunens tilbud til borgerne fra Sundhedsplejen, Børne- Familiecentret, Handicap og Psykiatri.

Med pengene til renovering og ombygning kan kommunale og regionale funktioner understøtte en større oplevelse af sammenhæng for patienterne og et tættere samarbejde på tværs af sektorer i Lemvig.

mg