DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Flytterådgivning bliver 15 mio. dyrere for OUH
Nyt OUH skal stå klar til overdragelse i slutningen af 2023.
Foto: Nyt Odense Universitetshospital

Flytterådgivning bliver 15 mio. dyrere for OUH

Region Syddanmark har udvidet rammeaftalen for flytterådgivningsopgaven for OUH, som det canadiske firma Health Care Relocations Ltd. vandt sidste år.
21. MAJ 2021 11.45

SYDDANMARK: Det er en stor opgave at flytte et sygehuse, og for Region Syddanmark har rådgivningsopgaven med at flytte Odense Universitetshospitals (OUH) til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) vist sig større end først antaget.

I hvert fald har man udvidet rammeaftalen med 15 mio. kr. fra 30 mio. kr. til 45 mio kr. Det viser en bekendtgørelse fra EU’s udbudsdatabase.

"Efter indgåelsen af rammeaftalen, har behovet for rådgiveren vist sig større end først antaget. Region Syddanmark har derfor behov for at udvide rammeaftalen. Såfremt rammeaftalen ikke udvides, vil rammeaftalen ikke kunne gennemføres, som ellers forudsat i det forudgående udbud", lyder en af årsagerne til udvidelsen af aftalen.

Den først udbudte opgaven, der udelukkende indbefattede rådgivning om flytningen ikke selve flytningen, blev sidste år vundet af det canadiske firma Health Care Relocations Ltd.

Skal flytte operationsstuer

En af årsagerne til udvidelsen af aftalen er, at canadierne nu også skal assistere i dele af den fysiske flytning fx. ned- og udpakning af operationsstuer. 

Det vurderes, at man ved at benytte Health Care Relocations Ltd. til nogle dele af flytningen vil kunne minimere nedetiden på hospitalet mest muligt.

Region Syddanmark har ligeledes vurderet, at hvis man afsluttede rammeaftalen inden flytteprojektet er afsluttet, og skiftede leverandør, ville man opleve problemer som følge af tabt know-how, som rådgiveren har opnået igennem projektet.

Det tab vil både kunne føre til forlængelse af flytteprocessen samt føre til fordyrelser, da man ved valg af en ny leverandør vil skulle betale den nye leverandør for arbejde, som man allerede har betalt Health Care Relocations Ltd. for, mener Region Syddanmark.   

Nyt OUH skal stå klar til overdragelse i slutningen af 2023.