DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Gribskov fyrer otte - 20 rejser selv

GRIBSKOV: Økonomiudvalget og Gribskov Kommunes direktion varsler en plan for, hvordan det skal lykkes at spare 10 mio. kr. på kommunens administrationsudgifter inden for de næste to år. Besparelserne er en følge af den budgetaftale, som alle partier - med undtagelse af Enhedslisten - indgik i oktober for 2017 samt de tre efterfølgende overslagsår, skriver Sjællandske.

- Vi har nu varslet, at der skal afskediges otte medarbejdere pr. 1. december. De otte medarbejdere er placeret inden for blandt andet det tekniske område, børn- og unge samt interne it-funktioner. Afskedigelserne er i øjeblikket til høring i de ansattes faglige organisationer, men de forventes at få virkning fra 1. december, siger kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen.

Han tilføjer, at organisationen er blevet gennemgået for at udpege de vakante stillinger, som ikke ønskes genbesat, samt de stillinger, hvor medarbejdere under MUS-samtaler har givet udtryk for et ønske om at gå på pension eller af andre grunde fratræde. I alt drejer det sig om cirka 20 stillinger, som ikke genbesættes eller nedlægges, fordi de ansatte selv har valgt at sige deres stillinger op.

dc