DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Hjemmepleje-app kan give besparelse på en halv mia. kr.

Digital registrering af ældres helbred kan halvere antallet af indlæggelser og frigøre tid i hjemmeplejen. En national udrulning af metoden vil kunne spare samfundet for knap en halv mia. kr. over en treårig periode, viser evaluering
17. JUL 2017 15.20

Det kan føre til færre indlæggelser, lavere tidsforbrug og bedre overblik for plejepersonalet, når notesblokke bliver skiftet ud med digitale alternativer til at registrere ældres tilstand på plejecentre og i hjemmeplejen. Det viser erfaringer fra Aalborg, Slagelse, Gentofte, Silkeborg og Greve Kommuner, som netop ert blevet opsamlet i en evalueringsrapport støttet af Digitaliseringsstyrelsen.

En business case for national udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing med udgangspunkt i de fem kommuners omkostninger og gevinster ved implementeringen viser, at der kan spares 478 mio. kr. over tre år som følge af færre indlæggelser og reduktionen i tidsforbrug til registrering, fremgår det af evalueringsrapporten. 

Tidlig opsporing handler om, at plejepersonale så tidligt som muligt bliver opmærksomme på ændringer i en borgers tilstand, der kan være tegn på begyndende sygdom. De fem kommuner, der har deltaget i evalueringen i rapporten, har siden 2014 udskiftet papirskemaer og notesblokke med en digital registrering via en app.

I app'en registreres en række faste parametre, når plejepersonalet besøger den ældre. Registreringerne giver et samlet overblik over den ældres sundhedstilstand, som alle medarbejdere kan se og reagere på, fx hvis borgeren ikke drikker væske nok, har et uventet vægttab eller ikke længere er fysisk aktiv.

Evalueringsrapporten viser, at den digitale understøttelse af tidlig opsporing reducerer antallet af indlæggelser samtidig med, at det giver plejepersonalet et bedre overblik og sikrer en mere effektiv registrering.

Rapporten viser desuden, at tiden brugt på at beskrive en ny borgers sundhedstilstand er faldet fra 21,8 til 7,5 minutter per borger. Og tiden brugt på at registrere efterfølgende ændringer i sundhedstilstanden er reduceret med 5 minutter per hændelse.

Asa

Læs eller download rapporten.