DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Hjertepatienter kan overvåges på afstand

KORT NYT3. MAJ 2016 7.18

MIDTJYLLAND: Udvalgte patienter på Horsens Sygehus kan nu få overvåget deres hjerterytme, selv om de fysisk befinder sig på andre afdelinger end sygehuset hjertemedicinske afsnit. Det betyder større fleksibilitet i overvågningen og dermed bedre patientforløb. Fjerntelemetri hedder den teknologi, som gør det muligt at overvåge patienters hjerterytme, selv om patienten f.eks. er indlagt på akutafdelingen, skriver Århus Stiftstidende.

Patienten får sat elektroder på sin overkrop, og via telekommunikation overvåges hjerterytmen af specialister på den hjertemedicinske afdeling. Teknologien og de nye arbejdsgange skal komme udvalgte patienter til gode. Det drejer sig om patienter, som har brug for overvågning af hjerterytmen, men hvor en indlæggelse på hjertemedicinsk afsnit ikke er nødvendig. Det kan f.eks. være patienter med elektrolytforstyrrelser, medicinforgiftning eller forkammerflimmer sekundært til anden sygdom.

I første omgang vil fjerntelemetri blive tilbudt relevante patienter i akutafdelingen, men flere afdelinger ventes senere at blive koblet på. Patienter med kardiologiske lidelser vil fortsat skulle indlægges, observeres og behandles på hospitalets hjertemedicinske afsnit.

dc