DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Hold grundkapitalen i ro - stabilitet er alfa og omega i byggeriet

DEBAT Dansk Byggeri advarer mod 'hamstring': Hold kravet til kommuner, der bygger almennyttigt, i ro

Torben Liborius

Når der skal bygges nye almene boliger, skal kommunerne lægge ti pct. af byggesummen på bordet. Det beløb vil regeringen fordoble næste år. Lad være. En så stor stigning på en gang vil være gift for byggeriet af almene boliger i flere år frem.

Regeringen og KL er lige nu i fuld gang med forhandlingerne om kommunernes økonomi til næste år. Og her er spørgsmålet om, hvor meget kommunerne skal komme med, når de sætter byggeri af almene boliger i gang - den såkaldte grundkapital - på bordet.

De sidste fire år har kravet været 10 pct. af byggesummen. Et krav, som regeringen i forhandlingerne med KL ønsker at øge til 20 pct. Men i Dansk Byggeri har vi været store tilhængere af niveauet på 10 pct. Først og fremmest fordi det har ligget fast i en længere periode.

Stabilitet er alfa og omega i byggeriet. Når kommunerne og bygge- og anlægsvirksomhederne ved, hvad de har at rette sig efter, kan man planlægge og bygge i et moderat tempo over en længere årrække. Sådan bør det blive ved med at være, for det har bidraget til ro i både boligområderne og byggeriet.

Dansk Byggeri frygter hamstring
Tidligere har kravet til grundkapitalen svinget mellem syv og 14 pct. De syv har været brugt, når man gerne ville sætte mere fart på byggeriet i en periode, mens 14 var i mere 'normale' perioder. Hver gang satsen bliver sat op, stiger antallet af ansøgninger om byggetilladelser, så man næsten kan tale om en 'hamstring'. Mens der i årene efter er tilsvarende meget få ansøgninger.

Dansk Byggeri anbefaler, at regeringen beholder kravet på 10 pct. i en længere periode. Hvis man i den nuværende situation, hvor der er stor aktivitet i byggeriet, øger kravet endda helt op til 20 pct. vil vi opleve en hamstring til efteråret. Det vil give yderligere pres på byggeriet.

Et fordobling vil samtidig ramme de kommuner, der har udsatte boligområder, fordi den annoncerede indsats i ghettoområderne kræver, at en del af de belastede familier bliver placeret andre steder.

En drastisk stigning i kommunernes grundkapital vil derfor have nogle meget uheldige effekter både på kort og på længere sigt. Hvis kommunerne skal til at stille med en større andel af pengene, bør det indføres glidende, så både boligsektoren og byggeriet kan nå at planlægge og tilpasse sig udviklingen.

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri