DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hovedstaden går forrest i nyt sundheds-innovationspartnerskab

Patientbehandlingen forbedres, når indkøb af medicinsk udstyr indrettes med fokus på at skabe øget offentlig-privat innovation. Nu bliver de gode erfaringer taget med videre i et nationalt partnerskab.

HOVEDSTADEN: Der er behov for at tænke i nye teknologier og behandlinger, hvis patienternes forventninger til den bedste, nyeste og hurtigste behandling skal indfries i fremtiden.

Det gælder fx inden for behandlingen af en særlig gruppe nyrekræftpatienter, der har væsentlig ringere effekt og overlevelse ved brug af de lægemidler, der findes i dag. Behandlingen af patienterne kan have en række alvorlige og ubehagelige bivirkninger, og desuden er de godkendte lægemidler til nyrekræftbehandling og særligt immunterapi meget bekostelig.

Derfor har man i Region Hovedstaden arbejdet med at indrette indkøb af medicinsk udstyr, så der skabes mere samarbejde mellem private og offentlige, og så der samtidig sættes skub i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger.

Et helt konkret eksempel finder man på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, hvor en privat leverandør af medicinsk udstyr, start-up virksomheden Qlife, arbejder sammen med lægerne og regionens centrale indkøbsafdeling om at udvikle et værktøj, der kan måle forskellige sundhedsdata fra patienten og derigennem støtte lægerne i deres beslutninger.

Principper i 'klog offentlig efterspørgsel' udvides
Filosofien om at fremme innovation gennem den måde, som indkøb af medicinsk udstyr foretages på, har i en årrække stået centralt i Region Hovedstadens indkøbsstrategi. Men nu får filosofien fornyet kraft i form af et udvidet samarbejde mellem Life-Science industrien og det offentlige.

Det nye samarbejde hedder Partnerskab for Innovationsfremmende Sundhedsudbud og består af i alt 13 medlemmer med virksomhedsrepræsentanter, regionale og kommunale indkøbere, Sundhedsministeriet, Finansministeriet ved Moderniseringsstyrelsen og Erhvervsministeriet.

Sammen skal parterne skabe bedre rammer for, at indkøb og udbud på sundhedsområdet kan fremme innovation, og derigennem bidrage positivt til væksten og til at der frigøres ressourcer, så der i sidste ende bliver mere tid til patienten:

- Fremtidens løsninger skabes i tæt samarbejde mellem hospitalerne, regionerne og industrien. Innovation kommer ikke af sig selv, men vi kan se, at nærhed til klinikken, indsigt og dialog med markedet – og så noget snusfornuftigt købmandskab er ganske effektivt, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S). 

Gode erfaringer fra Herlev Hospital 
Partnerskabet mødtes for nylig på Herlev Hospital, hvor de havde deres første møde. Her blev de præsenteret for projektet, hvori Region Hovedstaden undersøger, om mennesker med nyrekræft kan få en hurtigere udredning og et forbedret patientforløb.

- Projektet med nyrekræftbehandling er blot ét eksempel på, hvordan indkøb kan løfte offentlig-privat innovation og skabe værdi for patienten via ny teknologi, samtidig med at den private life science-partner får gevinster som klinisk know-how, styrket produktudvikling og en mulighed for bedre global positionering, hvilket især er afgørende for danske start-ups på deres vej ud i verden. Centralt for både private og offentlige i partnerskabet står ambitionen om endnu bedre diagnostik og behandling af patienterne, siger Lars Dahl Allerup, der er New Business Development Manager i Region Hovedstadens Koncernindkøb.

MG