DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Claus Bech, Ritzau Scanpix

Hørehæmmede står på venteliste til høreapparat men kunne vælge privat

Næsten alle borgere på offentlig venteliste til et høreapparat har muligheden for at vælge privat, men gør det ikke

Ventetiden til offentlig høreapparatbehandling er mellem 15 og 110 uger. Omkring 90 pct. af borgere på ventelisten er patienter med såkaldt ukompliceret høretab, som har mulighed for at vælge en privat høreklinik med offentligt tilskud uden ventetid.

Sådan lyder det i Sundheds- og Ældreministeriets servicetjek af det frie valg på sundhedsområdet. Kortlægningen peger på, at patienter mangler viden om muligheden for at få tilskud til høreapparat fra en privat leverandør som en del af forklaringen på, 'at så mange, der har mulighed for at benytte en privat leverandør, alligevel vælger at vente i det offentlige'.

Samtidig nævnes det som en udfordring, at der ikke er en fælles kvalitetskontrol i offentligt og privat regi, som gør det muligt at måle på kvalitet og effekt af høreapparatsbehandlinger i henholdsvis offentligt og privat regi, såsom hvor mange apparater, patienterne ender med ikke at bruge, efter de har fået dem udleveret - og som ender som såkaldte skuffeapparater.

Sundheds- og Ældreministeriet har også modtaget henvendelser, der tyder på, at det er væsentligt lettere at få udleveret et nyt høreapparat, hvis patienten har modtaget høreapparatet gennem det offentlige tilbud sammenlignet med det private.

Samtidig betyder det frie valg ikke, at valg af høreapparat i privat regi er uden betaling - hvis borgere vælger høreapparat i privat regi, kan det kræve en egenbetaling, som det offentlige tilskud ofte ikke dækker helt.

eo