DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Fra venstre Professor Jakob Kjellberg fra VIVE, adm. direktør Jakob Riis fra Falck, ordstyrer Adam Holm, regionsrådsformændene Ulla Astman fra Region Nordjylland og Heino Knudsen fra Region Sjælland, hospitalsudvalgsformand Henrik Gottlieb Hansen fra Region Midtjylland, Ambulancebehandler Stefan Fyhn fra Reddernes Udviklingssekretariat og enhedschef Henrik Stig Jørgensen fra Sundhedsstyrelsen.
Foto: Michael Kjærgård, dknyt.

Hver region sin ambulanceindsats - men er det nu den bedste måde?

Reddernes Udviklingssekretariat vil have et nationalt råd og mere ensartethed, men så forskellige er indsatserne altså heller ikke, lød svaret under en debat på Folkemødet

BORNHOLM: Ambulanceindsatserne er forskellige i hver af de fem regioner, men hvorfor egentlig det, lød spørgsmålet fra  Reddernes Udviklingssekretariat under 3F, da det på Folkemødet havde kaldt en række af de mest centrale aktører til debat om sit eget oplæg om styrket præhospital indsats.

Ambulancebehandler Stefan Fyhn opremsede regionale forskelle på hvad paramedicinerne må, behovet for at udnytte best practice på tværs af regionsgrænserne, og så et nationalt råd til at fastlægge en præhospital strategi.

Adm. direktør Jakob Riis fra Falck efterlyste først og fremmest sammenlignelige data fra regionerne. At der måles ens overalt, og at de samme data indsamle i alle regioner.

Enhedschef Henrik Stig Jørgensen fra Sundhedsstyrelsen ville vide hvad et nationalt råd skal bruges til. Der er en del ting, regionerne selv må tale med hinanden om, mente han, mens Sundhedsstyrelsens opgave er at sætte ens krav.

Professor Jakob Kjellberg fra VIVE mente ikke at forskelligheden mellem regionerne er så stor endda, derimod var han helt med på at 'accellerere vidensoverførsel', som han sagde. Begrundet i at selv om den præhospitale behandling er rigtig god, så skal den også være det om ti år.

Det politiske lag var repræsenteret af regionsrådsformændene Ulla Astman fra Region Nordjylland og Heino Knudsen fra Region Sjælland samt hospitalsudvalgsformand Henrik Gottlieb Hansen fra Region Midtjylland, alle (S).

Ligesom det foregående taler slog Ulla Astman også på at forskellene ikke er større end at alle kører efter samme regler, bare i forskellige udførelser. Et nationalt råd skal i givet fald have repræsentation af alle regioner og alle faggrupper, sagde hun, mens Heino Knudsen ikke var meget for et råd.

- Vi skal kunne bruge hinanden uden at nedsætte noget, sagde han og mente, at en ERFA-gruppe måtte kunne gøre det.

Også Henrik Gottlieb Hansen nedtonede forskellene i henseende til reddernes situation i de forskellige regioner, derimod konstaterede han store forskelle i udstyr og køretøjer. Paramedicinere ville han gerne uddanne mange flere af, så der kunne komme paramedicinere i alle biler, sagde han.

Falck-direktør Jakob Riis advarede mod et begreb der er ved at snige sig ind: 'oplevet tryghed'. Han foretrak så langt målte data til at fastslå hvad der reelt er bedst, fremfor hvordan det føles eller hvordan politikere taler om det.

Politiker-svaret kom fra Henrik Gottlieb Hansen, der ikke ville gå med til at ignorere brugernes oplevelse, men også nævnte som eksempel, at Region Midtjylland har hjemtaget et par ambulance for at udvikle på sin indsats. Formelt er det et område i udbud, men reelt er der kun en byder, nævnte han med reference til Falck.

 

Læs eller download Reddernes Udviklingssekretariats oplæg.