dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
DK Debat
DK Stillinger
Ideoplæg til tre mio. kr. skal finde alternativer til Bispeengbuen
Bispeengbuen er bygget ovenpå en eng, som enten skal laves om til et grønt byrum eller kombinereret bebyggelse og byrum, hvis buen bliver erstattet af en tunnel.
Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Ideoplæg til tre mio. kr. skal finde alternativer til Bispeengbuen

København og Frederiksberg har bestilt to oplæg til brug af arealer, hvis motortrafikvej føres under jorden.

KØBENHAVN / FREDERIKSBERG: Selvom forliget forleden om fremtidens infrastruktur til mange københavneres ærgrelse ikke indeholdt en nedrivning af Bispeengbuen, men kun ti mio. kr. til en forundersøgelse, har København og Frederiksberg kommuner ikke opgivet håbet om, at broanlægget med i alt seks vejspor på grænsen mellem de to kommuner på et tidspunkt bliver revet ned og erstattet af en tunnel.

Tværtimod har de fået mere blod på tanden. Senest har de valgt de firmaer, som skal komme med idéoplæg til, hvordan Bispeengen kan omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

Det bliver Tegnestuen Vandkunsten med underleverandørerne Kommon, Skaarup Landskab, Via Trafik, Bactocon Sønderborg, LNH Water og Realise, der har vundet opgaven efter et EU-udbud. Det oplyser Københavns Kommune. De to kommuner har hver afsat 1,5 mio. kr. til ideoplægget.

To faser

Det skal lægge op til en bred borgerinddragelse og forløber i to faser fra august 2021 til medio 2023. I første fase skal der udarbejdes forslag til vision og handlemuligheder ud fra to hovedscenarier.

Det ene lægger op til, at der både skal etableres ny bebyggelse og byrum i området, mens det andet lægger op til, at der kun skal etableres et nyt grønt byrum. Begge modeller skal tage højde for håndtering af regnvand i området.

Når den del af oplægget er klar i sommeren 2022, skal Frederiksberg og Københavns Kommuner træffe politisk beslutning om, hvorvidt de ønsker at gå videre med et af scenarierne og i givet fald hvilket.

Hvis dette besluttes, skal der udarbejdes en helhedsplan, og på basis af den træffer kommunerne den endelige politiske beslutning om idéoplægget i sommeren 2023.

Hel eller delvis nedrivning

Idéoplæggets udgangspunkt er en løsning, hvor trafikken føres under jorden i en tunnel med tre spor i hver retning. Det er dog muligt, oplægget udvides med et supplerende hovedscenarie af en etapeløsning med en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Det forudsætter dog, at der afsættes midler dertil i kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune.

Sideløbende med arbejdet med idéoplægget arbejder kommunerne for at få en fælles plan med staten, der ejer Bispeengbuen.

- Nu har et enigt Folketing forpligtiget sig på en foranalyse om en delvis nedrivning af Bispeengbuen. Derfor er det vigtigt, at vi i København til efterårets budgetforhandlinger finder midler, så vores idéoplæg kommer til at rumme bud på mulighederne for at skabe et nyt grønt område både ved en hel og delvis nedrivning af buen, siger Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

På Frederiksberg kalder Jan E. Jørgensen (V), formand for by- og miljøudvalget, det rettidig omhu at undersøge tingene grundigt, inden man træffer beslutning om så stort et projekt. 

- Det er første gang, staten for alvor forpligter sig. Nu er der sagt A, så senere forventer jeg, at der bliver sagt B – og at staten åbner den store tegnebog, siger han.

ak