DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Innovationsminister rydder op i statens it-systemer

Et kasseeftersyn viser, at flere end 150 af statens vitale it-systemer er i dårlig stand
30. JAN 2017 6.55

Flere af statens it-systemer er i alt for dårlig stand, og derfor vil innovationsminister Sophie Løhde (V) nu iværksætte en ny it-strategi, der skal rydde op i systemerne. Kommuner og regioner bliver ikke omfattet af strategien.

- It er i dag en lige så kritisk infrastruktur som elektricitet og veje. Med masser af it-projekter på forsiden af aviserne og med kasseeftersynets gennemgang af statens it-systemer er det tydeligt for enhver, at der er behov for handling. Det er på tide at tage skeen i den anden hånd, siger ministeren.

Staten bruger hvert år omkring syv mia. kr. på it-området og har omkring 4200 it-systemer. Af dem vurderes 428 systemer som 'kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed', fremgår det af rapporten om regeringens kasseeftersyn.

Godt 150 af dem har 'en utilstrækkelig systemtilstand', men der er dog sat tiltag i gang for at forbedre systemtilstanden for 135 af dem. Hvis et systems sikkerhed ikke er tilstrækkelig medfører det eksempelvis risiko for et hackerangreb.

- Det kræver en grundlæggende forandring i den måde, som staten arbejder med it på. Det er et langt, sejt træk, og problemerne løses ikke med et snuptag. Med it-strategien vil vi gennemføre flere markante ændringer på området, som sikrer, at vores digitale infrastruktur styres sikkert og professionelt, siger Sophie Løhde.

Ministeren nedsætter blandt andet en arbejdsgruppe, der kommer til at bestå af personer fra de statslige myndigheder og eksterne eksperter. Gruppen skal frem mod sommeren udarbejde et oplæg til it-strategien.

Ritzau

Fakta

Fokusområderne i arbejdet med en it-strategi vil blandt andet være:

  • Bedre prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter.
    Ifølge ministeriet er der potentiale for en bedre udnyttelse af midlerne, som årligt bruges på det statslige it-område. Der er samtidig behov for et samlet overblik over planlagte og igangværende it-projekter og -systemer, og der skal skabes bedre grundlag for koordinering på tværs af de statslige myndigheder og langsigtet planlægning.
  • Styrket opfølgning på samfundskritiske projekter.
    Ifølge ministeriet er der behov for at minimere risikoen for, at it-projekter kuldsejler eller løber over tid eller budget. Derfor er der behov for en mere differentieret tilgang til de store samfundskritiske it-projekter, der skal følges tættere, og de statslige myndigheder skal tilbydes mere intensiv rådgivning af Statens It-projektråd.
  • Sikker drift af statens kritiske it-systemer.
    Der er ifølge ministeriet behov for at løfte myndighedernes arbejde med it-systemer, ikke mindst de systemer, som er kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed. Statens it-systemer skal løbende vedligeholdes og videreudvikles, og myndighederne skal blive bedre til at konkurrenceudsætte it-løsningerne.


Kilde: Innovationsministeriet