DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Kerteminde Kommune, Jannik Nyrop, Urban Strategy og Sunke Arkitekter.

Kerteminde tager hul på byggeri på havnen med kulturarv i fokus

Arkitektur- og designmanual skal sikre, at traditionen med de røde tegltage, bagveje og slipper videreføres.

KERTEMINDE: Kerteminde Byråd har solgt en en byggeret på Nordre Havnekaj til Milestone DG, oplyser kommunen. Salget bliver startskuddet til realiseringen af en helhedsplan Kerteminde Havneudvikling, der blev vedtaget af et bredt flertal i byrådet i december sidste år - med understregede hensyn til kulturarven.

- Milestone DG har vist os et projekt, der respekterer og spiller sammen med den gamle købstad og kulturarven samt et projekt, der lever op til de krav, vi stiller til byggeriet. Vi har søgt en investor, der har hjertet med i projektet – og det har vi fået, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

Milestone DG's byggeret muliggør opførelsen af 7.000 etagemeter boliger. I næste skridt skal firmaet og kommunen indgå i en udviklingsfase, hvor parterne sammen skal færdigudvikle projektet.

I beskrivelsen af helhedsplanen fremgår det:

Kerteminde er en af landets ældste købstæder og er kendt for sine røde tegltage, de gamle byhuse og de hyggelige snævre gader. Byen har en rig kulturarv, der skal værnes om. Det er derfor vigtigt, at de kommende udbud sikrer en udvikling, der går i tæt dialog med byens kulturarv og tager hensyn arkitektoniske kvaliteter og historiske bystrukturer i Kerteminde.

Som grundlag for udbuddet er – foruden udviklingsplanen, der er udarbejdet med afsæt i en kulturarvsmasterplan udarbejdet af Østfyns Museer – en Arkitektur- og designmanual, der ligeledes er udarbejdet i samarbejde med Østfyns Museer.

Det er materiale, der skal sikre at de nye bebyggelser – i en moderne fortolkning af arkitekturen – kommer til at afspejle købstadens struktur i skala og rytme. Bebyggelsen skal opføres i 1½ til 2½ etager og videreføre traditionen med de røde tegltage, bagveje og slipper, som det kendes fra den gamle bydel.

Det er forventningen, at byggeriet på Nordre Havnekaj kan påbegyndes i sensommeren 2020.