DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Den kommunale pc må gerne bruges til fx zoom-møder, men ikke hvis de er led i en valgkamp.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

KL i protest mod it-regel: Gælder det også ministre?

Indenrigsministeriet fastslår, at byrådsmedlemmer ikke må bruge kommunalt it-udstyr til valgkamp. KL beder ministeren genoverveje.

Må et byrådsmedlem bruge det it-udstyr, herunder pc og zoom-løsning, som han/hun har fået stillet til rådighed af kommunen til brug for møder med videre, til at føre valgkamp?

Det spørgsmål har en kommune stillet Indenrigsministeriet, og svaret er nu endt som en mindre strid mellem KL og ministeriet, hvor KL har bedt indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) genoverveje ministeriets udtalelse.

For og imod

Ministeriet har lavet et notat, som vejer argumenterne for og imod at lade politikere bruge det kommunale udstyr.

Helt grundlæggende må kommunen ikke hjælpe politikerne med at føre valgkamp, og den må heller ikke hjælpe med eller betale for noget, som tilhører politikernes privatliv. Men den må selvfølgelig gerne hjælpe med og betale for det, der hører med til hvervet som byrådsmedlem, herunder it-løsninger.

I praksis kan grænsen være mere flydende, og derfor er der tidligere truffet principafgørelser. Således er det en fast regel for kommunale mobiltelefoner, at de godt må bruges privat, men kun hvis det ikke giver kommunen ekstra udgifter, og abonnementet må ikke vælges ud fra, hvad der giver mulighed for gratis privat brug.

Som argumenter for, at det er ok at bruge den kommunale pc, software m.m. til valgkamp, taler ifølge notatet, at det ikke koster kommunen noget, og at det kan være vanskeligt i praksis at skelne mellem, hvornår udstyret bruges til hvilke formål.

Som argumenter imod tæller, at embedsværket skal være neutralt og ikke må medvirke ved valgkamp, og at der er et demokratisk hensyn til ligebehandling af kandidater og partier. 

Ministeriet ender med at konkludere, at risikoen for forskelsbehandling vejer tungest, og at it-udstyret derfor ikke må bruges i en valgkamp. 

Hvad med jer selv?

Det er KL imidlertid ikke tilfreds med. Ganske vist er organisationen enig i, at embedsværket skal være neutralt, skriver formand Jacob Bundsgaard og adm. direktør Kristian Wendelboe i en henvendelse til Kaare Dybvad Bek:

"Men vi har svært ved at se, at det princip kan føre til, at it-udstyr udleveret til brug for det kommunale hverv ikke kan anvendes til for eksempel et møde eller et telefonopkald, der har relation til det forestående kommunalvalg. Det indebærer vel i givet fald, at det tilsvarende er gældende for ministres brug af it-udstyr udleveret som led i arbejdet som minister, henset til at der er tale om et generelt princip?"

De to KL-topfolk bemærker, at landets kommunalpolitikere alle arbejder digitalt i meget betydeligt omfang, og at en stor del af det politiske arbejde foregår på de sociale medier, og at ministeriets konklusion gør det yderst vanskeligt at administrere brugen af it-udstyret.

"Én ting er, at det er vanskeligt at anvende reglen ved brug af telefon, som ministeriet selv nævner, men det er også vanskeligt administrerbart på en række andre områder. Skal medlemmerne eksempelvis installere to internetforbindelser i hjemmet og have to telefoner? Hvornår går et politisk møde med borgerne fra et normalt politisk møde til et møde, som må betragtes som valgkamp, og skal medlemmet i den forbindelse så skifte udstyr," spørger KL og beder ministeren genoverveje udtalelsen.

Ministeren har endnu ikke svaret på henvendelsen, oplyser KL til DK Nyt.