DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

København gemte personoplysninger for længe

Datatilsynet har i et konkret tilfælde vurderet, at Københavns Kommunes løbende abonnering på personoplysninger i Det Centrale Personregister var i strid med databeskyttelsesreglerne.
1. NOV 2019 12.50

KØBENHAVN: Datatilsynet har afgjort en klagesag mod Københavns Kommune til borgerens fordel. Københavns Kommune havde abonneret på personoplysninger om vedkommende i Det Centrale Personregister, selvom vedkommende i årevis ikke havde haft bopæl i kommunen.

I det konkrete tilfælde slettede Københavns Kommune i første omgang abonnementet på borgerens CPR-oplysninger, efter borgeren havde rettet henvendelse til kommunen. Borgerens henvendelse udløste imidlertid et nyt abonnement på hans personoplysninger i CPR.

Københavns Kommune anførte over for Datatilsynet, at kommunen i forbindelse med borgerens henvendelse og anmodning om sletning havde oprettet en ny sag i borgerens navn, som aktualiserede behovet for entydig identifikation med henblik på at understøtte kommunens myndighedsudøvelse, herunder pligt til at kunne håndtere eventelle aktindsigtsanmodninger mv.

Datatilsynet fandt, at Københavns Kommunes abonnering på borgerens CPR-oplysninger med det formål at kunne håndtere eventuelle aktindsigtsanmodninger eller rettighedsanmodninger, ikke kunne anses for nødvendigt.

Datatilsynet lagde særligt vægt på, at kommunen har mulighed for at foretage enkeltopslag i CPR, når der viser sig et aktuelt behov for ajourførte oplysninger om en borger.

MG