dkmedier
dknyt
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Køge Bugt-kommunerne varmer op til fælles front mod kunstige erhvervsøer
I 2019 lød det i præsentationen, at "Holmene vil, når området står helt færdigt i 2040, bestå af i alt ni holme. Holmene anlægges i etaper, og det forventes, at jordopfyldningen kan igangsættes med det første spadekast allerede i 2022. Seks år efter, at arbejdet indledes, forventes første holm at stå færdig."
Foto: Hvidovre Kommune.

Mod mere støj og trafik:
Køge Bugt-kommunerne varmer op til fælles front mod kunstige erhvervsøer

Ishøj og Greve går som de to første imod Hvidovres og Københavns plan om projektet "Holmene" - ni kunstige øer ud for Avedøre Holme.

KØBENHAVN / HVIDOVRE: I januar 2019 offentliggjorde den daværende VLAK-regering store planer om et nyanlagt erhvervsområde med ni kunstige øer ud for Avedøre Holme. Det var et partnerskab mellem Københavns og Hvidovre kommuner og pensionselskaber, som skulle realisere projektet "Holmene", der kunne give plads til 380 firmaer og betyde 12.000 arbejdspladser, og som Hvidovres daværende borgmester Helle Adelborg (S) forventede kunne påbegyndes i 2022.

Endnu er der dog ikke vedtaget nogen anlægslov i Folketinget, og samtidig er de syv Køge Bugt-kommuner nu gået sammen om en protest: Der er for store miljømæssige omkostninger ved at anlægge det 3,1 millioner kvadratmeter store erhvervsområde, og der er rigeligt med ledige erhvervsarealer i lokalområdet i forvejen.

Der er tale om de samme syv kommuner, der med held har protesteret mod at få dumpet forurenet slam fra et af de andre store erhvervsprojekter, Lynetteholmen, i Køge Bugts sårbare vandmiljø.

I Ishøj har et enigt byråd vedtaget modstanden mod projektet, og ifølge sn.dk siger borgmester Merete Amdisen (S),  at "borgmestersamarbejdet har arbejdet med vores modstand siden årsskiftet, og nogle gange har man som borgmester brug for et mandat fra sit byråd for at vide præcist, hvor man står. Jeg er utroligt glad for det klare mandat, der er fra byrådet til at kæmpe kampen videre."

I Greve er en tilsvarende modstand vedtaget i byrådet på det seneste møde. Ingen tog forbehold i byrådet, mens der dog var et forbehold, da økonomiudvalget behandlede sagen - fra Brigitte Klinkskov Jerkel (K), der selv er MF. Hendes partifælle Rasmus Jarlov (K) var erhvervsminister under lanceringen i 2019, hvor han kaldte projektet "utrolig godt".

Samtlige syv kommuner i borgmestersamarbejdet er blevet opfordret til at sætte samme sag på den politiske dagsorden i december: Udover Ishøj og Greve er det Køge, Stevns, Brøndby, Vallensbæk og Solrød.

De syv Køge Bugt-kommuner ønsker udover at ville undgå markante støj- og trafikgener i 20 års byggefase også øget forurening af det allerede belastede land- og havmiljø.

For at sikre Køge Bugt mod yderligere spildevandsudledning, forurening, klapning, sandsugning og nye erhvervsøer anbefales det, at der arbejdes for, at Køge Bugt bliver en Marin Naturnationalpark. 

 

 

 

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.