DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner kræver driftsgaranti af privatinstitutioner

Når en kommune skal godkende en privatinstitution, så er det mere reglen end undtagelsen, at institutionen skal stille med en driftsgaranti

Hvis en privat daginstitution lukker, står kommunen med håret i postkassen og skal dække de merudgifter, som det koster at få passet de børn, der bliver berørt af lukningen.

Men det skal være slut nu mener et flertal af landets kommuner, som har indført et krav om driftsgaranti til institutionerne, såfremt kommunerne skal godkende dem. Men der er forskel på størrelsen af garantierne. Og de færreste kommuner har haft brug for at aktivere garantien. Det viser en undersøgelse blandt 65 kommuner, som VIVE står bag på opfordring fra Børne- og Socialministeriet.

Kortlægningen er foretaget på baggrund af den politiske aftale 'Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet' fra juni 2017. Den aftale sigter nemlig blandt andet på at skabe bedre vilkår for, at private leverandører kan oprette og drive daginstitutioner. Som en del af aftalen ønsker aftaleparterne at sætte et loft over den driftsgaranti, som kommunerne kan kræve, når de godkender en privatinstitution.

De fleste af de 65 svarkommuner – 83 pct. – stiller krav om en driftsgaranti, når de skal godkende en privatinstitution, mens de resterende 17 pct. ikke gør det.

Tre brugte garantien
Mange kommuner fastsætter driftsgarantien på baggrund af udgifterne til et antal måneders institutionsdrift. 65 pct. af de svarkommuner, der stiller krav om driftsgaranti, kræver en garanti svarende til tre måneders driftsudgifter. 6 pct. kræver to måneders garanti, 2 pct. kræver halvanden måneds garanti, og 19 pct. kræver én måneds garanti.

I alt 20 privatinstitutioner i 16 af svarkommunerne er ophørt i perioden fra 2013 til 2017. De lukkede privatinstitutioner var typisk relativt små. De fleste af dem havde højst 15 indskrevne børn, og de lukkede i mange tilfælde på grund af faldende søgning.

Tre svarkommuner har aktiveret driftsgarantien i forbindelse med lukning af en privatinstitution. Garantibeløbet er typisk blevet brugt til at dække for meget forudbetalt kommunalt tilskud til privatinstitutionen.

VIVE har udarbejdet et eksempel på en beregning af en privatinstitutions udgifter til at stille en driftsgaranti. Eksemplet viser, at hvis privatinstitutionen indgår en garantiaftale i eksempelvis et pengeinstitut, kan den løbende, årlige omkostning efter etableringen svare til omtrent 0,6-0,8 pct. af institutionens bruttodriftsbudget, hvis der er tale om tre måneders garanti. Dog vil omkostningen afhænge af for eksempel privatinstitutionens egenkapital, kreditværdighed og lokale forhold.

rp

Læs eller download rapporten.