DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kritik: Aula indeholder alvorlig sikkerhedsbrist

Efter skiftet fra Skoleintra til Aula har visse medarbejdere på landets folkeskoler pludselig adgang til andres private beskeder. Det er i strid med persondataforordningen, vurderer ekspert.
22. NOV 2019 6.09

Kommunikationsplatformen Aula har efter alt at dømme en betydelig sikkerhedsbrist. Private beskeder, der er arkiverede i det tidligere Skoleintra og overført til det nye Aula, er nu tilgængelige for alle andre medarbejdere, hvis de i Aula har fået tildelt rollen ’Skoleintra arkiv administrator’. Det skriver Politiken Skoleliv.

Beskederne kan eksempelvis være referater fra MUS-samtaler eller dokumentation i en personalesag, og det gælder for folkeskoler i alle de 88 kommuner, som indtil videre bruger Aula.

Desuden kan man som administrator i Aula - tilsigtet eller utilsigtet – med et enkelt klik tildele andre medarbejdere rettigheden til at læse med i arkiverede beskeder fra Skoleintra. Det kan også være arkiverede personlige filer fra Skoleintras private mappesystem.

Det er netop blevet opdaget af Christian Jermiin Nielsen, der er lærer og Aula-administrator på Rødding Skole i Vejen Kommune.

- Jeg troede, det var en fejl, da jeg fandt ud af det. Pludselig kunne jeg læse med i mine kollegers private beskeder og også tildele andre den vidtgående rettighed, siger han og kalder det en 'sikkerhedsbrist'.

- Det kan godt være, at jeg juridisk set er en betroet medarbejder, men rent etisk er den enkelte medarbejder ikke blevet oplyst om, at jeg eller andre - fx ledelsen - kan gå ind og læse deres arkiverede data fra Skoleintra. Aula burde være et sikkert system, og så bygger det på tillid på det punkt. Det er jo helt grotesk, siger Christian Jermiin Nielsen til Politiken Skoleliv.

Efter mere end fire års tilløb gik Aula i luften for en måned siden. Det er kommunernes hidtil største it-projekt, og forud for lanceringen forlød det, at kommunikationskanalen er udviklet med særligt henblik på brugervenlighed og datasikkerhed.

'Ufærdigt'
Den endelige vejledning i hvordan skoler skulle flytte data fra Skoleintra til Aula, blev sendt ud 7. oktober – blot en uge inden overførslen skulle gennemføres, og den hektiske opstart vidner om iver for at få presset et 'ufærdigt' it-projekt igennem, mener Christian Jermiin Nielsen.

- Ingen har vidst, at der skulle råbes vagt i gevær, for de har ikke nået at sætte sig ind i de nye sikkerhedsprocedurer. Der er så mange mangler og uhensigtsmæssigheder, der tilsammen gør, at Aula ikke er sikkert, siger han.

Det er kommunernes it-fællesskab, Kombit, som står bag Aula. Lektor i persondataret Ayo Næsborg-Andersen vurderer, at Kombit ikke har sikret fortroligheden i det nye system tilstrækkeligt, da data blev overført fra Skoleintra, og det strider imod persondataforordningen, GDPR.

- Der har ikke været rettidig omhu i forhold til sikkerhedsniveauet. Hvis noget først er kvalificeret som fortroligt, skal man konkret vurdere, hvis det ikke skal være det længere. Men her har man sænket et sikkerhedsniveau uden at vurdere det konkret, og det er i strid med principperne i GDPR, siger Ayo Næsborg-Andersen fra Syddansk Universitet.

'Uheldigt'
Hos Kombit siger pressechef Henrik Kirkeskov, at det hele tiden har været meningen, at overførslen af data - også kaldet migreringen - skulle gælde dokumentation, der handlede om børn, så det ikke risikerede at gå tabt i forbindelse med lukningen af Skoleintra.

- Det er naturligvis uheldigt, hvis der er migreret personlige beskeder fra Skoleintra over til Aula, siger Henrik Kirkeskov i et skriftligt svar.

Han understreger, at medarbejderne selv har kunnet vælge, hvilke af deres beskeder de ønskede at overføre fra Skoleintra til Aula. Adspurgt om ikke medarbejderne har gjort det i blinde, svarer Henrik Kirkeskov, at der i vejledningen for overførsel af data blev nævnt, at administratoren fremover ville kunne tildele andre rettighed til at tilgå deres data.

På baggrund af Politiken Skolelivs henvendelse vil Kombit nu informere kommunerne om, hvordan medarbejdere skal håndtere rettigheder i Aula. Desuden vil Kombit opfordre kommunerne til at sørge for at lave nogle rutiner for stikprøvekontrol, så det bliver tjekket, om nogen uretmæssigt har kigget i data.

ka