DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Letbaneoperatør ignorerede advarsler mod it-system

Letbanens operatør Keolis valgte at fortsætte med nyt it-system, der i sidste ende gav problemer med sikkerhedsgodkendelse, trods opfordringer fra Aarhus Letbane om at skifte til papirform.

AARHUS: I den redegørelse, der er blevet offentliggjort, i forhold til endnu forsinkelse af letbanen, fremgår det, at det blandt andet skyldes it-koks fra underleverandøren Keolis' side.

Selvom Aarhus Letbane har opfordret Keolis til at flytte sikkerhedsledelsessystemet over i et papirformat, har Keolis valgt at holde fast i sit nye it-system. Det har blandt andet været skyld i problemerne med sikkerhedsgodkendelsen af letbanen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne ikke give en sikkerhedstilladelse, da der optrådte flere mangler og 'forstyrrende fejl' i Keolis' sikkerhedsledelsessystem, hvilket skyldes brugen af det it-system, lyder det i redegørelsen.

Den 13. og 14. september gennemførte Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen en dokumentgennemgang, men styrelsen oplevede en række af it-problemer. Det betød, at slettede dokumenter optrådte som gældende og nye dokumenter ikke kunne åbnes.

Samtidig blev der gennemgået dokumenter, som Keolis allerede havde orienteret om ikke var opdateret, hvilket er i modstrid med det, der var aftalt. 

'Desværre har Keolis ikke på overbevisende vis evnet at dokumentere deres sikkerhedsledelsessystem. En ikke ubetydelig del af udfordringen skyldes, at Keolis vælger et nyt it-system, som viser sig for visse brugertyper at have en række forstyrrende fejl. Det er yderligere uheldigt, at Keolis holder fast i it-systemet på trods af flere opfordringer fra Aarhus Letbane om at flytte sikkerhedsledelsessystemet over i et papirformat, på samme måde som Aarhus Letbane har gjort det', skriver Aarhus Letbane i sin redegørelse.

'Det er en ledelsesmæssig fejlvurdering hos Keolis. Det betyder dog ikke, at Keolis ikke har et sikkerhedsledelsessystem, men for udenforstående fremstår de it-relaterede fejl forstyrrende', skriver Aarhus Letbane videre.