DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Logning af dataopslag er lukket land for borger

En borger har fra Statsforvaltningen fået afslag i at kunne få indsigt i den logning, regionen skal føre om de ansattes opslag i borgerens elektroniske patientjournal
22. NOV 2016 15.30

HOVEDSTADEN: En borger i Region Hovedstaden har fået afslag fra regionen på at kunne få indsigt i den lovpligtige logning, regionen skal føre over ansattes opslag i den elektroniske patientjournal. Og siden har Statsforvaltningen i en tilsynsafgørelse bakket det afslag op.

Den logning, som regionen foretager over, hvilke ansatte, der laver opslag i patientjournaler, har til formål at opfylde sikkerhedsbekendtgørelsen og skal ikke danne grundlag for administrativ sagsbehandling i sundhedssystemet. 

På den baggrund samt en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand er det Statsforvaltningens opfattelse, offentlighedsloven ikke omfatter udtræk af den logning, der i regionen foretages af ansattes opslag i elektroniske patientjournaler.

Sikkerhedsbestemmelsen lyder: '§ 19. Der skal foretages maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder, hvorefter den skal slettes. Myndigheder med et særligt behov kan opbevare loggen i op til 5 år.'

Statsforvaltningen understreger, at logningens egentlige formål er at være et værktøj til brug ved efterforskning, når der er tale om uberettiget brug af dataudtræk.