DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lolland Kommune har godkendt to private plejeleverandører

Efter et turbulent forår, der endte i en fyring af det private plejefirma Pleje Plus, har Lolland Kommune nu godkendt to nye leverandører af personlig og praktisk hjælp
30. AUG 2017 10.15

LOLLAND: Ansøgningerne om at blive godkendt som privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i Lolland Kommune er færdigbehandlet, og to leverandører er blevet godkendt. Det drejer sig om Curae og Lev Vel Sjælland.

Oven på fyringen af Pleje Plus i juni valgte Lolland Kommune i stedet at bruge den såkaldte godkendelsesmodel, hvor private leverandører fire gange årligt kan søge om godkendelse til at levere ydelser i kommunen.

Modellen skal sikre det frie leverandørvalg på området for personlig og praktisk hjælp. Med godkendelsesmodellen kan kommunen godkende og indgå kontrakt med alle leverandør, der opfylder de kvalitets- og leverandørkrav, som byrådet i Lolland Kommune har fastsat.

Er leverandørerne først godkendt, er byrådet forpligtet til at indgå aftaler omkring personlig og praktisk hjælp ud fra kommunens kvalitets- og leverandørkrav. Herefter er det op til borgerne selv, om de vil benytte kommunen eller en privat leverandører.

Fakta
I februar 2016 opsagde Lolland Kommune samarbejdet med plejefirmaet Lev Vel, hvorpå samarbejdet overgik til Pleje Plus.

Kommunen valgte i juni 2017 at fyre det private plejefirma Pleje Plus på grund af mange klager fra borgerne om manglende rengøring, manglende medicinering og ingen svar på nødopkald.

Lolland Kommune skulle så hurtigt finde ud af, hvordan man skulle udbyde sin hjemmepleje til private leverandører. På et ekstraordinært byrådsmåde i juli vedtog byrådet den såkaldte godkendelsesmodel, hvor private leverandører fire gange årligt kan søge om godkendelse til at levere ydelser.