DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Måltal lagt på hylden i økonomiaftale

KL er enig med regeringen i at øge konkurrenceudsættelse - men ikke med specifikke måltal
8. JUN 2018 12.53

Forud for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2019 lagde regeringen op til at lade måltal - et nyt niveau for IKU - drive udviklingen i konkurrenceudsættelsen i kommunerne.

Men den intention er nu skrinlagt, oplyser Udbudsportalen.

Regeringen ville have kommunerne til at konkurrenceudsætte 35 pct., staten skulle have et måltal for konkurrenceudsættelse på 35 pct., mens regionerne skal have et på 25 pct. - alle mål i 2015. Men det blev der ikke noget af i denne omgang.

KL har meldt meget klart ud, at måltal ikke vil være et hjælpsomt redskab, hvorfor det også var udgangspunkt for KL’s forhandlinger. KL har i stedet talt for øget fokus på, hvordan offentlig-privat samarbejde kan understøtte innovation i velfærdsløsningerne.

Måltallene blev forhandlet væk. KL og regeringen er i aftalen enige om, at konkurrenceudsættelsen skal øges, men der fastsættes ingen måltal, oplyser Udbudsportalen.

Samtidig er der enighed om en fælles indsats for understøttelse af innovationssamarbejder og –partnerskaber mellem kommuner og private virksomheder. Parterne blev samtidig enige om at afdække eventuelle lovgivningsmæssige barrierer for et hensigtsmæssigt samarbejde mellem kommuner og private virksomheder.

Læs hele økonomiaftalen her

ka