DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Nu skal Tøndermarsken formidles mellem sluser og pumper

To fredede kornmagasiner ved Højer Mølle bliver dominerende udstillingsbygninger

TØNDER: Tøndermarsken skal nu formidles af JAC Studios, en arkitekttegnestue, der har vundet en udbudt opgave om i fremtiden fortæller om det helt unikke landskab, marskens historie, menneskene og dyrelivet, oplyser Tøndermarsk Initiativet.

Højer Mølle får den største udstilling og skal etableres i de to fredede kornmagasiner fra 1889 og 1904. De to magasiner, kaldet 'Store Spiker' og 'Lille Spiker' bliver til hhv. 315 og 140 kvadratmeter udstilling. 'Store Spiker' får den store udstilling om marskens historie. 'Lille Spiker' bliver et klimalab, målrettet børnefamilier og med fokus på aktiviteter.

Restaureringen af bygningerne ved Højer Mølle er allerede godt i gang. De to andre store formidlingssteder bliver placeret ved Vidåslusen og på Lægan pumpestation. Disse får også mindre udstillinger tilknyttet. Lægan pumpestation skal åbnes op og gøres mere tilgængelig for publikum. Den bliver en del af fortællingen om, hvordan mennesket har kæmpet mod vandets kræfter i århundreder.

Der arbejdes med at tilføje en ekstra etage på slusetårnet ved Vidåslusen og i udbuddet er der også velkomststationer på centrale steder i Tøndermarsken. Disse skal fortælle de besøgende om det specifikke område de står i, for eksempel i Tønder, Møgeltønder eller Rudbøl.

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

ka