dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
DK Debat
DK Stillinger

Nye telefoni- og data-aftaler fra SKI - med lidt færre sorte huller

TDC fortsætter med Nuuday og også Telenor fortsætter.
18. JUN 2021 11.20

SKI har netop fundet leverandørerne på de to kommende tele- og dataaftaler. TDC A/S fortsætter efter årsskiftet som hovedleverandør på den fællesoffentlige SKI-aftale 50.48 Tele og data med koncernselskabet Nuuday, mens Telenor fortsætter som leverandør på 02.08 Tele og data, oplyser SKI.

50.48 Tele og data er en fællesoffentlig aftale, der skal dække 83 tilsluttede kommuner og 21 øvrige offentlige organisationer samt hele statens behov for telefoni og data. Aftalen 02.08 Tele og data kan frivilligt anvendes af de offentlige organisationer, der ikke er tilsluttet 50.48.

De to aftaler udgør til sammen ca. 14 pct. af det samlede offentlige telemarked og anslås at have en samlet værdi på omkring 1,8 mia. kr. i løbet af aftalernes fireårige løbetid.

Til trods for et marked, hvor priskonkurrencen i forvejen er hård, bliver de kommende tele- og dataaftaler billigere. På 50.48 er der et besparelsespotentiale på 9 pct. på fastnet, mobilt bredbånd, mobiltelefoni og produkter, herunder telefoner og tilbehør, i forhold til den nuværende aftale, mens det på 02.08 er 12 pct.

På 50.48 er der således gennemsnitligt besparelser at hente for kommunerne og de øvrige tilsluttede organisationer på 20 mio. kr. årligt og 80 mio. kr. i aftalens fireårige løbetid.
Sådan har vi udregnet benchmarkDe tilbudte priser på aftalen er benchmarket op mod de priser kommunerne og de øvrige tilsluttede organisationer betaler i dag.

Særligt på mobiltelefoni og produkter, som eksempelvis mobiltelefoner og tilbehør, er der mange besparelser at hente, mens priserne på fastnet som forventet er steget. Det skyldes, at færre offentlige organisationer anvender fastnettelefoni. Dermed er der færre kunder til at bære de udgifter og omkostninger, leverandørerne har ved levering af fastnettelefoni.

Færre sorte telehuller til stat og kommuner

Dækningen er på den nye fællesoffentlige 50.48-aftale blevet endnu bedre. Den garanterede dækning på delaftale 1 (staten) er hævet med 0,5 pct. til 98,5 pct. af Danmarks geografi. For kommunerne og øvrige kunder (delaftale 2-4) vil der være garanteret udendørsdækning i mindst 98,5 pct. af det bebyggede areal i hver af de tilsluttede kommuner. 

Herudover har alle offentlige organisationer meldt en række lokationer ind, og på langt størstedelen af disse er der nu også garanteret indendørsdækning som følge af SKI’s udbud. I forhold til den eksisterende aftale er der samlet set endnu flere lokationer med garanteret udendørs og indendørs dækning.

- Der er tale om en kæmpe landsdækkende aftale for hele Danmark og ikke bare de store byer. Det har derfor været vigtigt for SKI og ekspertgruppen, at vi også fik sikret dækningen i yderområderne, så vi i videst muligt omfang undgår de her sorte huller, siger SKI-direktør Signe Lynggaard Madsen.

Leverandørerne på 50.48 og 02.08 er forpligtet til at levere 60 pct. demografisk 5G dækning senest den 31. december 2023 og 75 pct. dækning senest den 31. december 2025, hvilket flugter med Energistyrelsens handlingsplan for udrulningen af 5G.