DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ombudsmand: Uklare regler for klage over gps-afslag

Man kan godt klage over magtanvendelse, men ikke nødvendigvis over at der ikke bliver anvendt magt i form af gps-sporing. Ombudsmanden opfordrer til afklaring
19. DEC 2016 11.22

Reglerne for klage over magtanvendelse er uklare, mener Folketingets Ombudsmand om et tilfælde hvor det, der klages over, er, at der ikke anvendes magt. Ombudsmanden opfordrer Børne- og Socialministeriet og i sidste ende Folketinget til at afklare spørgsmålet, eventuelt i form af ny lovgivning.

Spørgsmålet er aktuelt, fordi en far ønskede at hans mentalt retarderede datter skulle udstyres med gps, så hun ikke forsvandt fra sin institution. Farens ønske blev afvist af kommunen, og Ankestyrelsen afviste at han kunne klage over det.

Ankestyrelsen mener, at servicelovens klageregel skal fortolkes sådan, at man som værge godt kan klage over, at der anvendes magt, fx i form af gps - men ikke over, at der ikke anvendes magt. Ombudsmanden har undersøgt sagen og finder det uklart, hvordan klagereglen skal fortolkes, og derfor er der ikke grundlag for at kritisere Ankestyrelsens synspunkt. Men:

- Gps-alarmer kan i mange tilfælde være udtryk for omsorg, fx hvor en værge ønsker at beskytte et familiemedlem ved at foreslå en alarm. Derfor er det et centralt spørgsmål, om man som værge har mulighed for at klage, hvis en kommune afslår en sådan magtanvendelse. Det er vigtigt, at loven er klar på det punkt, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Han har derfor sendt spørgsmålet videre til Børne- og Socialministeriet og orienteret Folketinget, så der kan blive taget stilling til, om det skal afklares via lovgivning. Indtil det måtte ske, gælder Ankestyrelsens hidtidige praksis. 

mk