DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Opfrisket kulkranspor i Aarhus skal forbinde sydhavn og midtby

Sydhavnskvarteret skal i de kommende år forvandles 'fra gammelt industriområde til urbant erhvervsområde'

AARHUS: En projektkonkurrence om udviklingen af det gamle Kulkranspor med efterfølgende udbud med forhandling, har fundet sin vinder blandt 26 rådgiverteams, oplyser Aarhus Kommune.

Af beskrivelsen af vinderprojektet fremgår det, at 'fremtidens Kulkranspor bliver en hybrid mellem et byrum og en stiforbindelse, der forener byen tværs over havnevejen Spanien. Alt sammen udført i et industrielt design, der taler direkte ind i Sydhavnskvarterets profil som erhvervsområde. På sporets brodæk skabes flere opholdspladser, der giver mulighed for pauser undervejs. Dertil udbygges sporet med tårne, som koblingspunkter mellem gadeliv og Kulkransporets hævede byrum. Tårnene giver mulighed for bylivsskabende funktioner som blandet andet vinterhave, trampoliner, klatrenet og rutsjebaner.'

Det bliver TRANSFORM med Dissing + Weitling, Lendager Group, VEGA landskab og Søren Jensen som underrådgivere der skal udvikle det gamle Kulkranspor.

Kulkransporet, der tidligere har været brugt til at flytte kul til gasværket, udgør i dag en vigtig del af Aarhus’ kulturarv. Stadsarkitekt Stephen Willacy fremhæver, hvordan netop dette er indtænkt i vinderprojektet:

- Jeg ser et stort potentiale i den måde, hvorpå vinderprojektet formår at bevare og nytænke det gamle Kulkranspor. Projektet tydeliggør Kulkransporet som et vigtigt kulturhistorisk spor for området, samtidig med, at det integrerer funktioner i den nye udformning af Kulkransporet, som kvarteret har brug for i den kommende udvikling. Endelig vil jeg gerne fremhæve broløsningen over Spanien. Det er en spændende løsning, der ikke blot binder Frederiks Plads og Sydhavnskvarteret sammen, men som kan blive en flot portal til midtbyen.

Omdannelsen af Kulkransporet beskrives som 'et centralt åbningstræk i udviklingen af Sydhavnskvarteret, som i de kommende år forvandles fra gammelt industriområde til urbant erhvervsområde'.

ka