DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Potentiale for at effektivisere teknik og miljø i København

Ernst & Young anbefaler at udlicitere renhold og drift i 40 pct. af arealet af byen. Borgmesteren går ikke ind for det.
23. JAN 2019 9.11

KØBENHAVN: Ernst & Young har som omtalt i går anbefalet at afskaffe 69 ud af 230 gebyrer og takster i den københavnske teknik- og miljøforvaltning. Og derudover anbefaler konsulentfirmaet en række effektiviseringer samt udlicitering af en del af teknik- og miljøopgaverne, oplyser forvaltningen.

At E&Y nu har trawlet hele forvaltningens arbejde igennem er en udløber af, at det blandt andet takket være en whistleblower i sommeren 2018 kom frem, at grundejere havde betalt en overpris på op til ti gange for meget for fortovsrenhold.

For så vidt effektiviteten har Ernst & Young vurderet forvaltningens to klassiske driftsområder, der arbejder med henholdsvis anlægsprojekter og renhold og drift af byens veje, parker samt kirkegårde. Analysen omfatter en samlet bevilling på 816 mio. kr.

Den overordnede konklusion er, at halvdelen af bevillingen har nogen eller en høj omkostningseffektivitet. Det gælder blandt andet vintertjenesten og vejvedligehold. Den anden halvdel har en lav eller meget lav omkostningseffektivitet.

E&Y kommer frem til, at der er et potentiale for effektiviseringer på 75 mio. kr. primært inden for driften af de grønne områder og i mindre omfang på renhold og tømning af affaldskurve samt pleje af kirkegårde. Besparelsen svarer til ni pct. af den undersøgte bevilling og 18 pct. af den del af bevillingen, der ikke er omkostningseffektiv.

14 anbefalinger
For at opnå besparelsen kan politikerne vælge at gennemføre 14 anbefalinger fra Ernst & Young, heriblandt udlicitere dele af driften.

Forvaltningen har dog brug for at se nærmere på forudsætningen for flere af anbefalingerne, før den kan garantere, at effektiviseringerne er mulige at opnå. Eksempelvis vurderes det muligt at halvere udgiften til tømning af affaldskurve blandt andet ved at omlægge ruterne og introducere andre affaldskurve og ny teknologi. Men forvaltningen har endnu ikke tilstrækkelig erfaring med sensorer til at vurdere, om der reelt kan spares så stort et beløb. 

Forvaltningen anbefaler, at politikerne opnår besparelsen ved at udlicitere renhold og drift i bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Nørrebro og Østerbro svarende til 40 pct. af arealet af byen, mens der samtidigt arbejdes med at opnå effektiviseringer gennem implementeringen af anbefalingerne i de øvrige bydele. Den anbefaling håber borgmesteren dog ikke, der er flertal for.

- Dele af forvaltningen arbejder meget mere effektivt end de private virksomheder, der udfører lignende opgaver. Og vi har nu fået en række konkrete anbefalinger til, hvordan resten af forvaltningen kan blive mere effektiv. Derfor ser jeg ingen grund til, at vi skal udlicitere så store dele af driften, siger Ninna Hedeager Olsen (EL).

Anden del af analysen fra Ernst & Young forventes fremlagt til april. Her ses på omkostningseffektiviteten i den øvrige forvaltning.

ka