DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Illustration: Fra Aarhus Kommunes nye mobilitetsplan.

Private aktører med i nyt netværk om byudvikling

KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg går sammen med 11 kommuner i et netværk, der skal styrke privat-offentligt samarbejde om vækst og byudvikling
13. JUL 2017 10.00

Kommuner og private aktører vil styrke vækst og byudvikling i Danmark ved hjælp af nye samarbejdsmodeller. Derfor opretter de et nyt netværk, oplyser KL. Inspirationen kommer blandt andet fra udlandet, hvor lignende metoder har vist sig som en positiv vækstdriver i udviklingen af byområde.

KL, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania By & Byg går sammen med 11 kommuner i et netværk, der skal styrke privat-offentligt samarbejde om vækst og byudvikling. Netværkskommunerne er allerede i tæt dialog med lokale private aktører om at etablere konkrete samarbejdsprojekter.

Det fælles mål er at få løst en række konkrete udfordringer med eksempelvis tiltrækning af arbejdskraft, udvikling af detailhandlen, trængsel og mobilitet, iværksætteri, bosætning og turisme. Parterne bag netværket forventer, at en nytænkning af privat-offentlige samarbejder i Danmark er en afgørende forudsætning for fremover at sikre vækst, udvikling og livskvalitet i eksisterende danske byområder.

Med netværket gives der nu mulighed for at høste erfaringer på tværs af landet og for første gang få etableret en sammenhængende viden om potentialet i samarbejdet mellem private og offentlige aktører. Med netværket afprøves det , hvor langt man kan komme ad frivillighedens vej. Det kan samtidig skabe grundlag for at vurdere, om der er behov for bedre lovgivningsmæssige rammer på området.

Netværket etableres foreløbig for en toårig periode. Undervejs vil der blive afholdt to åbne konferencer for interesserede virksomheder, kommuner og andre aktører.


Initiativtagerne til etablering af netværket er Realdania By & Byg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og KL. De deltagende kommuner er: Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Hillerød, Hjørring, Odense, Slagelse, Varde, Vejle, Aalborg og Aarhus.

En følgegruppe består af repræsentanter for netværkskommunerne og private parter i netværkskommunerne, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Erhvervsministeriet, Aalborg Universitet København, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, KL , Realdania By & Byg og Realdania.

Dansk Byplanlaboratorium er sekretariat for netværket.