DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Private aktører i København kan ikke dokumentere fakturaer

Enhed for Kvalitet og Tilsyn (EKT) har rejst tilbagebetalingskrav på i alt 420.000 kr.
10. JUL 2018 9.25

KØBENHAVN: Ifølge den årlige afrapportering fra kommunens tilsynsenhed Enhed for Kvalitet og Tilsyn (EKT) brugte Københavns Beskæftigelsesforvaltning i 2017 i alt 296 mio. kr. på rammeaftaler med eksterne firmaer, som skal hjælpe med at klarlægge og udvikle syge og jobløse borgeres arbejdsevne og samtidig bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Men af EKTs rapport fremgår det, at flere af firmaerne har problemer med at dokumentere, at de har leveret de timer, de har faktureret kommunen for. På baggrund af rapporten har kommunen derfor rejst tilbagebetalingskrav på i alt 420.000 kr., , skriver TV 2 Lorry.

Af referatet fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets seneste møde fremgår det dog, at der for enkelte leverandører endnu ikke er truffet afgørelse om tilbagebetalingskrav, og at beløbet derfor kan blive endnu større.

 

Borgere i jobafklaringsforløb kan finde svindlere
Ét af de eksterne firmaer, som kommunen har opkrævet tilbagebetaling fra, er DEKRA Job, som tilrettelægger indsatsen for aktivitetsparate. Af en aktindsigt fremgår det, at DEKRA Job i tilsynsrapporten kritiseres for ikke at kunne dokumentere, at de planlagte forløb har været i overensstemmelse med det bestilte.

'I flere forløb ophører protokolføringen midt i forløbet uden afklaring. Endelig registreres planlagte timer ikke konsekvent og ensartet på tværs af konsulenter', skriver EKT i rapporten. Derfor har kommunen rejst et krav til firmaet om at tilbagebetale 88.000 kr.

Siden tilbagebetalingskravet har DEKRA Job både redegjort den manglende dokumentation over for Københavns Kommune, ligesom firmaet har iværksat en række tiltag, heriblandt ekstra kontrol, for at undgå lignende fejl i fremtiden.

ka