DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Regeringen, KL og regioner vil styrke offentligt-privat-samarbejde

En ny enhed skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at samarbejde med det offentlige. Enheden bliver sammenlagt med Center for Offentlig Innovation (COI).
10. JUN 2021 13.40

I forbindelse med den nyligt vedtagne økonomiaftale er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at afsætte 19,6 mio. kr. årligt til en ny enhed. Enheden skal gøre det mere attraktivt for private virksomheder at starte innovative samarbejder med det offentlige.

Konkret skal enheden bidrage til offentlig-private samarbejder om udvikling af nye teknologiske løsninger eller anvendelse af kendt teknologi på nye og innovative måder.

Enheden sammenlægges fra årsskiftet med det nuværende Center for Offentlig Innovation (COI) og bliver til Center for Offentlig-Privat Innovation (COPI).

Målet med projekterne, som tages op, er at løse udfordringer, som den offentlige sektor konkret står overfor, samtidig med at der skal være et blik for at kunne eksportere løsningerne.

Coronakrisen har vist vejen

Første opgave for den ny enhed bliver at understøtte løsninger inden for velfærdsteknologi, grøn omstilling og bæredygtigt byggeri.

- Under coronakrisen har vi set vigtigheden af, at det offentlige og private spiller sammen. Netop dét skal den nye enhed understøtte, så vi ser mere offentlig innovation om bl.a. nye teknologiske løsninger til gavn for velfærden og den grønne omstilling, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Den nyetablerede enhed for offentlig-privat samarbejde skal bl.a. bidrage med udbudsfaglig sparring samt understøtte vidensopsamling og forankring på tværs af eksisterende indsatser, herunder i erhvervsfremmesystemet. 

De 19,6 mio. kr., som enheden årligt modtager i bevilling, er fordelt med fire mio. kr. fra kommunerne, to mio. kr. fra regionerne, og det resterende kommer fra staten. 

amp