DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Lars Bech, Ritzau Scanpix.

Samme advokatfirma og samme ydelse, men forskellige priser

Teknik- og miljøforvaltningen i København skærper praksis for indkøb af advokatbistand. Aktuelt undersøges en sag om to fakturaer fra advokatfirmaet Nielsen Nørager.
5. JUL 2019 12.04

KØBENHAVN: Der er brug for at få kigget Teknik- og Miljøforvaltningens praksis for indkøb af advokatbistand efter i sømmene. Det har stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) besluttet, oplyser forvaltningen.

Baggrunden er en konkret sag, hvor der umiddelbart er en uoverensstemmelse med to fakturaer fra advokatfirmaet Nielsen Nørager. De to fakturaer er udstedt til to forskellige afdelinger i forvaltningen med tre måneders mellemrum. Opgavebeskrivelsen på de to fakturaer er stort set enslydende, mens beløbene er forskellige.

Forvaltningen har nu iværksat en undersøgelse af den konkrete sag. Men samtidig har borgmesteren bedt om en undersøgelse, der skal vise, om der er tale om et enkeltstående problem eller en mere generel udfordring med forvaltningens hidtidige praksis for indkøb af advokatbistand. Teknik- og miljøforvaltningen er allerede i gang med at implementere en skærpet praksis for indkøb af advokatbistand, ligesom der er indført en skærpet regnskabspraksis på alle områder i forvaltningen ved overgangen til et økonomisystem for to år siden.

- Vi skal selvfølgelig have kastet lys over den konkrete sag. Men samtidig har jeg og resten af udvalget brug for klarhed om, hvorvidt der kan være tale om en mere generel udfordring med forvaltningens hidtidige praksis for indkøb af advokatbistand. Undersøgelsen skal ligge klar til oktober og vise, om de allerede gennemførte opstramninger er tilstrækkelige, siger Karina Vestergård Madsen.

Fakturaerne op i udvalget
Teknik- og Miljøforvaltningen er på det seneste blevet kritiseret af flere medlemmer af Borgerrepræsentationen for forhold, der knytter sig til brugen af advokatfirmaet Nielsen Nørager. Blandt andet har der været et ønske om større åbenhed om fakturaerne fra dette advokatfirma. På baggrund af den konkrete sag er det samtidig besluttet, at forvaltningen skal sikre fuld adgang til alle fakturaer fra Nielsen Nørager for medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Det skal ske i en form, så medlemmerne også kan udtale sig om dem.

- Forvaltningen har tidligere været nødt til at afvise en aktindsigt fra BT i samtlige fakturaer fra Nielsen Nørager på grund af et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. Den afgørelse har Ankestyrelsen vurderet var korrekt. På baggrund af de nye oplysninger i sagen, er vi nødt til at sikre fuld åbenhed og transparens overfor Borgerrepræsentationen. Derfor er det besluttet, at alle fakturaer fra det pågældende advokatfirma bliver lagt åbent frem vores udvalg. Og det skal ske i en form, så politikerne frit kan udtale sig om dem, og så også medierne kan få adgang til fakturaerne, siger Karina Vestergård Madsen.

ka