DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Jarl Gorridsen (V) kalder det i byrådet en 'total glidebane, hvis enkeltpersoner eller foreninger, som har nogle klare politiske meninger og profiler, kunne skubbe til os og ha' os til at sende folk ind og ud af byrådssal og udvalgslokaler, fordi de har en særlig politisk dagsorden.'
Foto: Fra tv-optagelsen af byrådsmøde i Silkeborg.

Silkeborgs habilitetssager: Forskel på venskab og hengivenhed

Byrådsmedlem Jarl Gorridsen (V) blev af byrådet kendt inhabil på grund af kombinationen af venskab og samarbejde med entrepenør samt hensynet til borgernes tillid til byrådet.
11. DEC 2019 11.25

SILKEBORG: De nøjere nuancer i forvaltningsloven bliver gransket i denne tid i Silkeborg, hvor flere habilitetssager er oppe at vende i forbindelse med entrepenør René Birchs byggerier i kommunen. 

Mens borgmester Steen Vindums (V) habilitet endnu ikke er blevet officielt vurderet, foreligger der et kommunalt høringssvar til Tilsynet under Ankestyrelsen, hvor byrådsmedlem Jarl Gorridsens (V) habilitet vurderes. Og her bliver begrebet venskab dissekeret, for venskab er ikke bare venskab.

Svaret uddyber byrådets konklusion fra 28. oktober, hvor Gorridsen blev erklæret inhabil i fire lokalplansager om byggerier fra René Birch og tilknyttede miljøvurderinger på dagsordenen. Ikke fordi der var tale om, at Gorridsen nødvendigvis ville opnå en fordel, men fordi hans virksomhed DS Energy ApS potentielt kunne få flere opgaver som underleverandør ved byggerierne, og han dermed havde en indirekte interesse.

Der er efter byrådets opfattelse ikke tale om decideret selskabsinhabilitet, men at DS Energy har udviklingssamarbejde sammen med Birch Ejendomme, som også reklamerer på DS Energy's hjemmeside - og at der består 'et vist venskab' mellem politikeren og entrepenøren.

Der var ikke tale en egentlig vurdering af, om Gorrirdsen ville lade sig påvirke, blot er der tale om, at 'forholdene er egnede til at så tvivl om hans upartiskhed', en formulering, der er direkte beskrevet i forvaltningsloven.

Når det gælder fænomenet 'venskab' er det i loven beskrevet, at der skal anvendes en høj tærskel, før der statueres venskabsinhabilitet. Almindelige bekendtskaber falder således udenfor, og det samme antages at gælde selv nære bekendtskaber. Først når der er tale om et venskabsniveau, som karakteriseres ved en betydelig forbundethed og hengivenhed, bør inhabilitet komme på tale.

Gorridsen har til den kommunale jurist oplyst, at der er tale om 'et venskab, som har afsæt i lokalsamfundet med jævnlige møder, men ikke med karakteren af betydelig forbundethed og/eller hengivenhed'.

Så byrådet vurderede altså ikke, at Jarl Gorridsen var inhabil alene af den grund, at han er ven med René Birch, men som omtalt, fordi der var forhold i sagen, der er er egnede til at så tvivl om hans upartiskhed. 

Alt i alt remser notatet op, at baggrunden for Gorridsens inhabilitet er:

  • Hensynet til borgernes tillid til byrådets afgørelser.
  • Samarbejdsrelationen mellem Birch Ejendomme og DS Energy Aps.
  • Karakteren og omfanget af samhandlen mellem de to selskaber.
  • Den fælles markedsføringsindsats.
  • At der består et vist venskabsforhold mellem Jarl Gorridsen og René Birch.

Gorridsen kaldte mistanken om hans inhabilitet for konspiration, mente sig i stand til sagligt at behandle lokalplanen, men han forlod byrådsmødet og har efterfølgende bedt Ankestyrelsen forholde sig til byrådets beslutning.

Også Martin Jakobsen (K) forlod mødet på grund af sin storebrors ansættelsesforhold, hvilket han også havde gjort i fagudvalget og økonomiudvalget.

KL skal komme med notat
Også borgmester Steen Vindums (V) relationer til René Birch er genstand for offentlig debat i Silkeborg for tiden, og en borger bad i sidste uge Tilsynet forholde sig til borgmesterens habilitet, da han også beskrives som ven med Birch.

I denne uge var en af de aktuelle lokalplansager igen oppe at vende i økonomiudvalget, og byrådsmedlem Johan Brødsgaard (R) havde ifølge Jyllands-Posten opfordret Vindum til at forlade lokalet under behandlingen for at 'være på den sikre side, inden en juridisk afgørelse foreligger'.

Avisen beskriver, hvordan viceborgmester Søren Kristensen (S) tog til efterretning, at Vindum blev i lokalet og iøvrigt meddelte, at han inden mandagens byrådsmøde vil få udarbejdet et notat i KL om sin habilitet.