DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Statistik: Privatansatte tjener mest - men kun nogle af dem

I 12 af 20 sammenlignelige jobfunktioner er lønnen højest for privatansatte, for de øvrige 8 er det de offentligt ansatte

Lønnen er højest for privatansatte lønmodtagere i lidt over halvdelen af de 20 største, klart afgrænsede jobfunktioner, der går på tværs af den offentlige og den private sektor. Det fremgår af en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Opgørelsen sammenligner lønninger i sektoren 'Offentlig forvaltning og service (den offentlige sektor)' med lønninger indenfor sektoren 'Virksomheder og organisationer (den private sektor)'. Sammenligningen gælder timelønnen for de 20 største, klart afgrænsede arbejdsfunktioner, hvor der er mere end 1.000 fuldtidsbeskæftigede i begge sektorer, og den gælder kun lønmodtagere uden ledelsesansvar.

De tre funktioner med største lønforskel i de privatansattes favør er

  • 52 kr. Udvikling og analyse af software og applikationer
  • 44 kr. Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) og
  • 36 kr. Arbejde inden for virksomhedsadministration.

Den jobfunktion hvor det offentlige betaler mest sammenlignet med det private er

  • 27 kr. Social- og sundhedsarbejde i private hjem.

Den mindste forskel finder man på rengøringsarbejde der ikke foretages i private hjem. Her er lønforskellen kun 1 kr.

Man kan også undersøge lønnen i de to sektorer ud fra, hvor gamle medarbejderne er, og hvilket køn de har. Her viser det sig, at mænd på tværs af aldersgrupper og sektorer har højere løn end kvinder, men Danmarks Statistik gør opmærksom på, at opgørelsen ikke tager forbehold for, hvilke jobfunktioner der fylder mest i de undersøgte sektorer.

- Blandt andet kan det påvirke opgørelsen, at der i den offentlige sektor typisk er flere jobs inden for omsorgsfag. Det kan fx være pædagogisk arbejde, sygeplejerske arbejde osv. Disse job er ofte relativt lavtlønnede, og andelen af kvinder i disse job er ofte høj, siger fuldmægtig Charlotte Wind von Bennigsen fra Danmarks Statistiks kontor for Privatøkonomi og Velfærd.

For både mænd og kvinder mellem 30 og 59 år er lønnen højest for dem, der arbejder i den private sektor. For mændene gælder dette også for aldersgruppen 25-29 år. Blandt de 25-29-årige kvinder har de ansatte i den offentlige sektor en højere løn end lønmodtagere i det private. For både mænd og kvinder over 60 år er lønnen højere for lønmodtagere i det offentlige end i det private.

mk

Se flere detaljer hos Danmarks Statistik.