DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Den nye supercomputer fylder det samme som tre containere.
Foto: Klaus Vedfelt

Supercomputer klar til at modtage gendata fra tusindvis af patienter

Nationalt Genom Center har taget sin nye supercomputer i brug, der kan analysere genmateriale hurtigt, så en målrettet behandling kan sættes i værk.
17. JUL 2019 8.39

I stedet for papirbunker på højde med Rundetårn er Nationalt Genom Center nu klar til at lagre data om vores samlede arvemasse i en ny supercomputer. Med det nye center skabes der en national infrastruktur med vores data, og det giver bedre muligheder for behandling med omfattende viden om blandt andet patientens gener.

Nu er det nye nationale supercomputersystem sat i drift med en computer, der har lige så meget kraft som 4.000 almindelige pc'ere. Den giver mulighed for hurtigt at finde genvariationer hos patienten, så lægen kan finde ud af diagnosen, og mere målrettet hvilken behandling der skal til. 

En af computerens første opgaver bliver at agere støtteværktøj til behandling af akut syge børn, fortæller direktør Peter Løngreen.

- I en såkaldt pilotfase vil Nationalt Genom Center sammen med regionerne benytte supercomputersystemet til børn, hvor man fx mistænker en medfødt stofskiftesygdom eller arvelig epilepsisygdom. Denne patientgruppe er valgt, fordi der er tale om alvorligt syge børn, hvor årsagen kan være en genetisk sygdom, som kan behandles. På sigt vil andre patientgrupper, fx patienter med kræft, hjerne- og hjertesygdomme, få gavn af det nye nationale center, siger han.

Computerens analysekraft kan bruges af alle landets hospitaler og på sigt også de nye nationale laboratoriefaciliteter i henholdsvis Aarhus og København.

Novo Nordisk Fonden har fremskyndet processen med en rammebevilling på en mia. kr., som gør, at der kan laves 60.000 omfattende genetiske analyser over de næste 4,5 år.

ibs

 

Fakta

Præcisionsmedicin eller personlig medicin kan betyde, at:

  • Vi opdager nye sygdomsmekanismer. Det betyder både, at vi højere grad kan forebygge sygdomsudvikling, tilpasse behandlingen bedre eller udvikle bedre behandlinger.
  • Vi kan stille mere præcise diagnoser, hvilket er afgørende for at sætte den rette behandling af patienten i gang.
  • Patienter kan gennemgå behandlingsforløb med færre bivirkninger, fordi vi ud fra genetisk viden om patienten kan undgå at sætte behandlinger i gang, som ikke virker på patienten.
  • Vi i højere grad sætter behandlingsforløb i gang, som vi ved virker ved den specifikke sygdom.

Kilde: Nationalt Genom Center