DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Supersygehuset i Køge bliver til som en udvidelse

Byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge kommer nu i udbud. Tre-fire entreprenører skal udpeges til en dialogfase frem mod årsskiftet
23. AUG 2017 10.44

SJÆLLAND: Ligesom flere andre hospitaler får hospitalet i Køge status som supersygehus - ikke ved at blive bygget fra nyt, men derimod ombygget og udvidet fra det eksisterende sygehus. Og det bliver en krævende opgave for entreprenørerne, erkender Region Sjællands projektdirektør Helle Gaub ifølge DR Sjælland:

- Vi er nødt til at tage vare på de patienter, der er indlagt. Så vi bygger i etaper og flytter ind i etaper. Så inden da, skal vi først bygge nogle nye sengebygninger, som patienterne kan være i.

De nuværende lave sengebygninger bliver revet ned og erstattet af to otte etager høje bygninger med sengestuer, operationsstuer, akutafdeling og ambulante undersøgelsesrum.

Regionen udbyder nu byggeriet af 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger til det store hospital, der få navnet Sjællands Universitetshospital i Køge, oplyser regionen.

- Vi søger en samarbejdspartner, som kan anvise de bedste og mest innovative løsninger på, hvordan vi får mest hospital for pengene, siger projektdirektør Helle Gaub.

På baggrund af ansøgninger udvælges tre-fire entreprenører til at deltage i en dialogfase frem mod årsskiftet. Det skal sikre, at entreprenørerne kan tilbyde de løsninger, der passer bedst til regionens ønsker. 

I slutningen af februar 2018 afleverer de bydende tilbud med pris, tidsplan samt beskrivelse af samarbejdet om færdiggørelse af projektet, inklusiv beskrivelse af det arkitektoniske udtryk. På baggrund af dette vælges det hold, som skal færdiggøre og opføre byggeriet inden for den økonomiske ramme på cirka 2 mia. kr. Det samlede hospitalsbyggeri kommer til at koste 4 mia. kr. i 2009-priser.

Med udvidelsen af det eksisterende hospital bliver supersygehuset næsten tre gange så stort, i alt 185.000 kvadratmeter

Det aktuelle udbud omhandler 110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger, der opføres i fire etaper og indeholder sengeafdelinger, akutafdeling, intensiv afdeling, ambulatorier, billeddiagnostik samt behandlingsfunktioner i form af stråleterapi og operationsafsnit

Antal senge: 827 enestuer, heraf 719 normalsenge, 70 akutsenge og 38 intensivpladser. Antal undersøgelsesrum: 158. Antal operationsstuer: 41


23. aug. kl. 14.31 Rubrikken rettet fra 'Supersygehuset i Køge bliver som det eneste en udvidelse' til 'Supersygehuset i Køge bliver til som en udvidelse' samt
første sætning ændret fra 'Som det eneste af de nye supersygehuse, bliver hospitalet i Køge ikke bygget fra nyt, men ombygget og udvidet fra det eksisterende sygehus' til 'Ligesom flere andre hospitaler får hospitalet i Køge status som supersygehus - ikke ved at blive bygget fra nyt, men derimod ombygget og udvidet fra det eksisterende sygehus.'

ka