DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Syv kommuner skal afprøve mere frit valg af rehabilitering
Rehabiliteringsgruppe efter kræftforløb - i Søborg.
Foto: Søren Bidstrup

Syv kommuner skal afprøve mere frit valg af rehabilitering

En række forsøgsprojekter skal styrke tværfagligheden og øge ældre borgeres frit valg.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti afsat midler til forsøgsprojekter, der skal øge ældre borgeres frie valg inden for rehabilitering, oplyser Ældreministeriet.   

Siden 1. januar 2015 har kommunerne været forpligtet til at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, inden en borger tildeles hjemmehjælp, hvis de vurderer, at borgerens funktionsevne kan forbedres og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp. Kommunerne er dog ikke forpligtet til at tilbyde borgerne frit valg af leverandører.  

Nu får syv kommuner tilsammen godt 18 mio. kr. til konkrete projekter, der skal afprøve modeller for at styrke ældre borgeres mulighed for at vælge leverandør af rehabiliteringsforløb efter egne ønsker.  

- Mange ønsker at benytte den samme leverandør, som de har til hjemmehjælp, når de skal i gang med et rehabiliteringsforløb. Men det kan ofte være vanskeligt for særligt de små leverandører at levere de mere komplekse rehabiliteringsforløb, der kræver en bredere palet af kompetencer og mere specialiserede fagligheder, siger ældreminister Thyra Frank (LA).

For eksempel vil Syddjurs Kommune bl.a. gennemføre kompetenceudvikling af de private leverandører samt ansætte en forløbsansvarlig terapeut, som primært skal samarbejde med de private leverandører for at styrke det tværfaglige samarbejde. Tidligere har Frederikssund, Odense og Struer i alt modtaget 11 mio. kr. til forsøgsprojekter med frit valg på rehabilitering. 

ka

Følgende kommuner modtager nu midler fra puljen: 

  • Esbjerg Kommune: 3.056.440 kr.
  • Syddjurs Kommune: 3.026.958 kr.
  • Ringsted Kommune: 3.502.099 kr.
  • Vejle Kommune: 4.508.115 kr.
  • Faxe Kommune: 2.093.500 kr.
  • Frederikssund Kommune: 563.675 kr.
  • Odense Kommune: 1.453.600 kr.