DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Regeringen har sammen med satspuljepartierne besluttet at øge antallet af fritvalgsbeviser, så ældre kan tage deres tilskud til mad med sig som alternativ til madordningen i kommunen.
Foto: Jens Nørgaard Larsen, Ritzau Scanpix.

Tre initiativer skal skabe mere frit valg

Forsøgsordninger i kommunerne skal øge kendskabet til frit valg blandt landets ældre. For mens 70 pct. i 2015 kendte til fritvalgsordningerne, var tallet i 2017 faldet til 60 pct.
27. SEP 2018 12.28

En plejehjemsoversigt, nye tilskud til frit valg af mad og hjemmehjælpen skal have flere valgmuligheder. Det er tre initiativer, regeringen sammen med satspuljepartierne har sat i søen som forsøgsordning, der skal udbrede kendskabet til fritvalgsordninger, oplyser Ældre og Sundhedsministeriet.

Næsten tre ud af fire, der er visiteret til en plejehjemsplads, benytter sig af det frie valg af plejehjem. Der er således et godt kendskab til muligheden for frit at vælge et plejehjem. Men det skal være nemmere at finde den helt rigtige plejehjemsplads, derfor etablerer ældreminister Thyra Frank (LA) sammen med satspuljepartierne en plejehjemsoversigt, hvor den ældre og de pårørende kan bl.a. få et overblik over de enkelte plejehjems værdier og aktiviteter.

Også når det handler om ældre, der får mad bragt ud, benytter mange ældre sig af det frie valg: Cirka 44 pct. af dem der er visiteret til madservice derhjemme, får det fra en privat leverandør. Men der skal være mere forskelligt mad at vælge mellem for de hjemmeboende ældre. Derfor har regeringen sammen med DF igangsat et forsøgsprojekt, som skal udbrede brugen af såkaldte fritvalgsbeviser til madservice.

Med sådan et bevis i hånden kan den ældre tage sit madtilskud med sig og købe maden hos den lokale slagter eller kro som alternativ til madordningen i kommunen.

Der skal også være mere frit valg på rehabiliteringsområdet for de ældre. En ny forsøgsordning skal øge den enkelte borgers mulighed for at vælge mellem leverandører – fx så man kan have samme kendte leverandør af rehabilitering og hjemmehjælp. I dag benytter kun omkring halvdelen af kommunerne private leverandører.

Regeringen igangsatte sidste år et servicetjek af det frie valg på alle velfærdsområderne. Konklusionen på ældreområdet er, at de ældre i vid udstrækning kender og bruger det frie valg af såvel hjemmehjælp, madservice, og plejebolig.

Kendskabet til det frie valg af hjemmehjælpsleverandør har ligget stabilt og højt siden 2009, men kendskabet er dog faldet fra 70 pct. i 2015 til 60 pct. i 2017. Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2019 enige om at udbrede kendskabet til fritvalgsmulighederne blandt borgerne.

 

Læs hele 'servicetjekket' her

rp