DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tre må byde på EPJ-løsning til Syddanmark

Region Syddanmark har prækvalificeret tre mulige leverandører af en elektronisk patientjournal (EPJ) ud af fem ansøgere. Dermed fravælger Syddanmark Sundhedsplatformen

SYDDANMARK: Den skulle være velafprøvet, og den skulle være solid. Det var de to hovedkriterier, da Region Syddanmark sendte sit nye EPJ-system i udbud. Derfor valgte regionen at sende opgaven i såkaldt udbud med forhandling, altså med en forhandlingsrunde efter at regionen har modtaget de indledende tilbud.

Og de indledende tilbud har regionen nu modtaget fra i alt fem virksomheder. Ud af dem har man valgt tre, som kan få lov til at gå videre til den egentlige udbudsrunde. De tre udvalgte virksomheder er: CGI Danmark A/S, Cambio Healthcare Systems A/S og Systematic A/S.

Men det er ikke endbetydende med, at det nu går stærkt i regionen med at få implementeret det endnu uvalgte system, der på forhånd er navngivet EPJ SYD. For der er afsat 15 mio. kr. til at gennemføre udbuddet, og processen er planlagt, så der først senere skal kunne peges administrativt på en EPJ-løsning, så det nyvalgte regionsråd kan tage endelig beslutning om et kommende system.

Beslutning i foråret
Og endnu venter en længere proces for de tre valgte virksomheder. De tre prækvalificerede leverandører forventes at aflevere et foreløbigt tilbud i oktober 2017. Herefter indledes forhandling med de enkelte leverandører for yderligere at kvalificere tilbuddene, før leverandørerne afleverer et endeligt tilbud.

Regionen forventer at kunne træffe endelig beslutning om vindende leverandør i foråret 2018.

EPJ SYD bliver en fuldt dækkende EPJ-løsning for hele Region Syddanmark og bliver således det primære IT-arbejdsredskab for omkring 26.000 brugere. EPJ SYD kommer til at bestå af kerneelementerne journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking.

Ekstra kontrol
Samlet vil der gå mindst tre år, før den nye EPJ-løsning er klar til at blive taget i brug på regionens sygehuse, deraf aftalen med den hidtidige leverandør om fortsat service og vedligehold af af den nuværende elektroniske patientjournal.

Fra begyndelsen af arbejdet med udbuddet vil der blive tilknyttet fem udvalgte klinikere til processen, som hver skal bruge en arbejdsdag om ugen på at være med til at sikre kvaliteten af den EPJ-løsning, der bliver valgt.

Gruppen ventes udvidet yderligere når den endelige evaluering af tilbuddene skal foretages.

Farvel til Sundhedsplatformen
Med valgtet af de tre leverandører, siger Syddanmark også endegyldigt farvel til den omdiskuterede Sundhedsplatformen.

I Region Hovedstaden har der været store forventninger til Sundhedsplatformen, som blandt andet skulle bidrage med besparelser for 102 millioner kroner i budgettet for 2018.

Men systemet har været behæftet med flere alvorlige fejl, som har betydet lange ventetider på akutafdelingerne, ligesom det har været umuligt at holde snor i flere hundrede patienters kræftforløb.

Region Sjælland forventer at tage systemet i brug til november.rp