DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udbud af ambulancer koster på udvikling, forskning og innovation

VIVE har undersøgt de fem regioners seneste udbud af ambulancetjeneste og præhospital indsats og analyseret, hvordan de enkelte regioner har tilrettelagt deres udbud
22. FEB 2018 12.11

Regionernes udbud af ambulancedriften og den præhospitale indsats har fremmet udviklingen af teknologiske løsninger og materiel. Til gengæld er det forskelligt, om og hvordan de enkelte regioner har indarbejdet kvalitetsudvikling i deres udbud, når det gælder behandling, organisering og uddannelse. Det viser en ny undersøgelse, VIVE står bag.

Undersøgelsen har fokus på, om og i givet fald hvordan kvalitetsudvikling og innovation indgår i udbuddene, når det gælder teknologi, behandling, organisering og uddannelse. Resultaterne af undersøgelsen skal bidrage til at sikre udvikling af ambulancetjenesten i Danmark, lyder det fra VIVE.

– Det er forholdsvis nyt, at regionerne udbyder dette område. Derfor er man stadig i en læringsproces i forhold til, hvordan man skruer et udbud sammen, så man får de bedste resultater på langt sigt. Det skal denne undersøgelse bidrage til at afklare, siger professor i VIVE Jakob Kjellberg, der står bag undersøgelsen.

Få konkurrenceparametre
Gennemgangen af regionernes seneste udbud viser, at de generelt understøtter innovation og kvalitetsudvikling på det teknologiske område. Selv om der er forskelle på, hvordan regionerne har indarbejdet området i deres udbudsmateriale, så er det fælles for dem, at de har formuleret klare mindstekrav til udstyr og materiel.

Derimod understøtter udbuddene ikke direkte den behandlingsmæssige innovation, som kun er overordnet beskrevet, fordi det er langt vanskeligere at definere end det teknologiske område.

Den organisatoriske innovation understøttes forskelligt alt efter, om regionerne anvender en beredskabsmodel eller en responstidsmodel. I responstidsmodellen, som to af regionerne benytter, er det et konkurrenceparameter, hvordan man som leverandør organiserer sig bedst for at opnå de ønskede responstider. Det er til gengæld regionernes ansvar i beredskabsmodellen, hvor konkurrenceparametrene alene handler om at kunne levere det bedste og billigste beredskab.

– Overordnet betyder det, at regionerne selv har ansvaret for en række opgaver, som skal løses ved siden af udbuddene. Og det betyder også, at leverandørerne primært kan konkurrere på at løse opgaven teknisk mest effektivt og ikke på parametre som kvalitetsudvikling og innovation, siger Jakob Kjellberg.

Når det gælder uddannelsesområdet, er innovationen utilstrækkeligt koordineret, og kun tre regioner specificerer – vidt forskellige – krav til elevoptag i udbuddene.

Undersøgelsen viser også, at ambulancepersonalet oplever at have fået ringere arbejdsmiljø, efter at den præhospitale indsats er blevet udbudt. De oplever blandt andet et større arbejdspres og en længere afstand til dem, der træffer beslutningerne.

Anbefalinger til fremtidige udbud
Undersøgelsen viser altså, at der kun er et lille incitament til at satse på forskning, innovation og udvikling, når først kontrakten er indgået. En mulig løsning er at tænke innovationspuljer ind i kommende udbud af den præhospitale indsats. Det kunne sikre tid, økonomi og ressourcer til innovation og udvikling.

Rapporten indeholder ni anbefalinger til at indarbejde kvalitetsudvikling og innovation i fremtidige udbud:

  1. Tværregional afklaring af, hvor mange elever der skal optages for at sikre et bæredygtigt beredskab
  2. Tydelig specificering af krav til elevoptag i den enkelte regions udbud
  3. Tværregional afklaring af kompetence- og uddannelsesprofiler i det præhospitale beredskab
  4. Tydelige krav i de enkelte udbud til ambulancepersonalets efter- og videreuddannelse
  5. Regionale planer for udvikling af det præhospitale område som ramme for udbuddene
  6. Klar ansvarsfordeling mellem region og leverandør og regional sikring af, at udviklingsopgaver, der ikke egner sig til udbud, varetages på anden måde
  7. Beskrivelse af krav til forskning og innovation
  8. Øremærkede forskningsmidler til det præhospitale område
  9. Etablering af en proces, der sikrer inddragelse af medarbejderne, når udbudsmaterialet udarbejdes.

Hele rapporten kan læses her