DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vandformand indsamlede priser trods advarsler om kartelrisiko

Foreningen Danske Vandværker kan være på vej i en kartelsag efter indsamling og deling af de priser, lokale vandværker får for salg af målerdata. Striden har vakt Konkurrencestyrelsens interesse
12. MAR 2018 15.57

Den nye formand for Danske Vandværker, Ole Wiil, der i sidste uge med et mistillidsvotum stod bag fyringen af foreningens adm. direktør og hidtidige formand, har ignoreret en direkte advarsel om brud på konkurrencelovgivningen. Det viser interne dokumenter, EnergiWatch er i besiddelse af.

Her fremgår det, at Ole Wiil er blevet advaret om, at en indsamling af priser på ydelser til de danske kommuner, han stod bag blandt medlemmerne i foreningens Region Syd, var et potentielt brud på konkurrencelovgivningen. Ifølge mails og notater valgte han at overhøre advarslen.

I stedet gennemførte han en indsamling af priser for salg af måleraflæsning fra de enkelte vandværker til kommunerne blandt sine medlemmer. Data kommunerne skal betale for, og som skal bruges til at opkræve spildevandsafgifter hos forbrugerne. Ole Wiil opfordrede trods bekymringen om kartellignende adfærd også andre regioner til at gennemføre lignende indsamlinger af prisoplysninger.

Også en anden region i Danske Vandværker, Region Midt, valgte at indsamle priser.

Ved at indsamle priser på tværs af vandværkerne ønsker de to vandværksregioner, Region Syd og Region Midt, ifølge den nu fyrede formand, Per Roth, tilsyneladende at give de enkelte vandværker et bedre udgangspunkt for prisforhandlinger med kommunerne. En praksis der altså ifølge den tidligere formand og fyrede administrerende direktør sandsynligvis er ulovlig. Og en praksis Konkurrencestyrelsen også i 2012 har advaret Danske Vandværker mod.

Anmeldte egne medlemmer
Af frygt for konsekvenserne af et sådant lovbrud gik den daværende formand og direktør i starten af marts i år til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en anmeldelse af egne medlemmers potentielt ulovlige ageren.

'For at afværge skaden for Danske Vandværker..., har vi i dag set os nødsaget til at kontakte Konkurrencestyrelsen med tilbud om at samarbejde om afdækning og løsning af sagen,' hedder det i en e-mail af den daværende formand for Dansk Vandværker, Per Roth, afsendt til foreningens regionsformænd den 2. marts i år.

Tre dage senere, den 5. marts, lyder det i en kortfattet pressemeddelelse på foreningens hjemmeside, at såvel formand Per Roth, næstformand Palle Christensen og adm. direktør Allan Weirup er fratrådt.

EnergiWatch har gentagne gange rettet henvendelse til den nye formand for Danske Vandværker og formand i Region Syd, Ole Wiil, for at få svar på, hvorfor han fortsatte med at indhente priser, selvom ledelsen af foreningen vurderede, at det var ulovligt.

De spørgsmål  har Ole Wiil ikke ønsket at besvare, men han oplyser, at foreningen nu er i dialog med Konkurrencestyrelsen om sagen:

'Der er afholdt et møde med Konkurrencestyrelsen og foreningen afventer deres vurdering, før vi kan udtale os', skriver han i en kortfattet mail.

I et interview med EnergiWatch afviser formand for Region Midt, Niels Chr. Ravn, at der er noget ulovligt eller kartellignende i indsamlingen. Han siger, at han kun indledte indsamlingen som et slags 'benchmark', og at man ikke ville bruge oplysningerne til at fastsætte priser.

- Det er ren og skær benchmakring for at høre, hvad de forskellige værker forhandlet sig frem til,  siger han.