DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Verdens første: Infotavler til cyklister i København

Infotavlerne skal give information om rejsetider og anvise alternative ruteforslag for at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt

KØBENHAVN: Som den første by i verden har København udviklet og opsat elektroniske informationstavler til cyklister i byen, og inden sommerferien vil der være opsat i alt fem tavler. Der er tale om et innovationsprojekt, hvor hovedstadens cyklister kan få forslag om alternative ruter med mindre trængsel. Andre europæiske storbyer har allerede vist interesse for tavlerne.

De elektroniske informationstavler vil i første fase kunne give information om blandt andet trængsel, vejarbejde, events, afstande til destinationer og sikkerhedstips. Og inden udgangen af 2017 vil der blive tilføjet informationer om rejsetider og sammenlignede rejsetider mellem biler og cykler. Samtidig vil kommunen lytte til ønsker fra cyklisterne om andre typer information.

Udvikles sammen med brugerne
Informationerne på tavlerne vil løbende blive udviklet og testet i samarbejde med brugerne, og ny information kan nemt tilføjes alt efter behov. Tavlerne bliver evalueret til efteråret for at se, om cyklisterne ændrer adfærd på baggrund af informationerne.

Tavlerne skal kommunikere med kommunens nye centrale trafikledelsessystem MobiMaestro, der samler de nødvendige trafikale informationer, som derefter videreformidles til cyklisterne. Realtidsdata kommer fra radardetektorer, som tæller de forbipasserende cyklister. Senere vil disse detektorer blive suppleret med nogle, som måler kølængde ved kryds med trafiksignaler. 

Informationstavlerne har i alt kostet 4,2 mio. kr. at udvikle og producere, blandt andet inklusive det understøttende IT-system. Den efterfølgende stykpris for nye tavler vil være væsentligt lavere.

pv