DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Johnny Madsen, Biofoto/Ritzau Scanpix.

Virksomheder udelukkes fra kommunale skraldebiler trods anbefalinger

Private virksomheder må ikke bruge kommunernes indsamlingsordninger for affald. Det betyder ingen skraldebiler eller kommunale affaldsbeholdere, så kun halvdelen af virksomhederne får sorteret én eller flere slags affald til genanvendelse.

Virksomheder er pålagt at sortere sit affald. Men de må ikke bruge kommunernes indsamlingsordninger, selvom skraldebilerne mange steder alligevel kører lige forbi virksomhedens skraldespande. Det betyder, at virksomhederne selv skal sørge for at indgå de lovpligtige aftaler med private indsamlingsvirksomheder. 

Men det er der ikke mange, der gør. Det viser en analyse fra Dansk Affaldsforening, hvor de gennem Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, har undersøgt private virksomheders grad af sortering. Her viser de nyeste tal fra 2017, at det blot er 52 pct. af virksomhederne, der sorterer en eller flere affaldstyper. 

Langt størstedelen af det, som virksomhederne sorterer, er blot pap og papir, hvorimod de færreste virksomheder sorterer glas, plastik eller madaffald. Notatet viser, at det kun er otte pct. af virksomheder, der sorterer plast, fem pct. madaffald og otte pct. glas. 

Derfor er der meget affald, der ikke bliver udnyttet, selvom det kunne spare klimaet for mange tusind ton CO2. Derudover risikerer Danmark også ikke at kunne leve op til EU-målsætningen om, at man i 2035 skal genanvende 65 pct. af affaldet fra husholdninger og lignende affald fra servicesektoren. 

Dyrt, komplekst og manglende viden
At virksomhederne ikke må bruge kommunens ordninger skyldes den seneste affaldsreform fra 2010. Her var argumentet, at man fra politisk side ville gøre affaldssektoren mere økonomisk effektiv ved blandt andet at øge konkurrencen på markedet.

Der er ifølge analysen flere grunde til at så få virksomheder efter reformen får sorteret affald. For det første peger kommunernes tilsyn på, at det er de færreste virksomheder, der er klar over, at de er forpligtet til at sortere deres affald. 

Det er ofte dyrt for små virksomheder at indgå en aftale med en indsamlingsvirksomhed, om hvad der ofte er en lille mængde skrald for hver enkelt virksomhed. Derudover er det heller ikke altid muligt for de private virksomheder at indgå en aftale med selskaberne om, at de indhenter alle affaldstyper. Det bliver derfor hurtigt et problem, at de små virksomheder skal have flere aftaler med forskellige firmaer om hver enkelt type af affald. 

Det har fået flere aktører til råbe op. Senest har formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Skive, Jens Peder Hedevang (V), udtrykt sin utilfredshed.

- Vi synes simpelthen ikke det giver mening, at vi kører rundt og henter madaffald ved alle husstande, og så må vi ikke tage med fra andre virksomheder, som også har madaffald. Det giver mening, hvis det kunne komme med den samme bil, sagde han til TV Midtvest

Derudover har Klimarådet også anbefalet, at man ændrer lovgivning, så virksomheder har mulighed for, at bruge kommunens indsamlingsordninger. Det vil blandt andet kunne øge mængden af madaffald til brug for biogas. 

Analysen fra Dansk Affaldsforening kommer med samme anbefaling. Ifølge dem vil det både være billigere for virksomhederne, hvis de på lige fod med private borgere kunne bruge kommunernes indsamlingsordninger, men derudover ville det også ‘reducere antallet af skraldebiler på vejene og støj’.