DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Zøllner skal etablere ny strand ved Faxe

62.000 kubikmeter strandsand skal danne 20 meter sandstrand
KORT NYT7. AUG 2018 15.15

FAXE: I efteråret 2018 etableres en cirka 20 meter bred strand som kystsikring mellem lystbådehavnen i Faxe Ladeplads og Faxe Å. Projektet er en del af en del af en samlet bevilling på 23 mio. kr. til kystsikring og rekreative faciliteter ved Faxe Ladeplads, oplyser kommunen. Kommunen har allerede udført kystsikring syd for Faxe Å ved at etablere ny stenskråning og betonmur. Der er også kommet ny rampe med trappe, ligesom der midt på strækningen er etableret en ny ståltrappe, og der er udlagt ekstra sand på stranden.

Nu har kommunen netop indgået kontrakt med entreprenørvirksomheden Zøllner A/S, som har fået tildelt opgaven med at etablere stranden. Fire virksomheder afgav tilbud, og lavestbydende var Zøllner A/S. Kystsikringen sker ved, at der udlægges cirka 62.000 kubikmeter sand over og under vandet, såkaldt sandfodring. Over vandet etableres herved en cirka 20 meter bred strand. Der etableres i den nordlige ende en rampe, så man kan komme ned til den nye strand med maskiner og fjerne tang med mere.

Sandet over og under vandet fungerer som kystsikring, da bølgerne løber sig trætte på sandet, så Strandvejen ikke overskylles så tit. Bølgerne fjerner også sand, så kommunen forventer, at der skal vedligeholdelsesfodres med sand hvert femte år.

ka