DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Næstformand i KL Martin Damm (V)
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

KL: At forcere konkurrence­udsættelse er at gamble

Høje måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse er en forkert vej at gå, siger KL-næstformand Martin Damm (V) i en kommentar til regeringens nye udspil
16. MAJ 2018 13.26

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil, der skal styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor.

Kernen i udspillet er, at regeringen vil fastsætte måltal for andelen af offentlige opgaver, som skal konkurrenceudsættes. Samlet set ønsker regeringen, at 35 pct. af de kommunale og statslige opgaver og 25 pct. af regionernes opgaver skal konkurrenceudsættes.

KL-næstformand Martin Damm slår fast, at KL meget gerne vil drøfte med regeringen, hvordan samarbejdet med private leverandører kan styrkes endnu mere. Men han mener, at et ensidigt fokus på omfanget af konkurrenceudsættelse er en forkert vej at gå.

KL er stærk modstander af, at kommunerne skal nå nogle bestemte mål for konkurrenceudsættelse. Det bør altid være op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt det i den konkrete situation på et bestemt område giver mening at udbyde en opgave til private leverandører. Det ved den enkelte kommune bedst, og det giver jo ikke mening at udbyde, hvis udgifterne overstiger gevinsten, siger Martin Damm.

Kan gå ud over svage borgere
I 2017 konkurrenceudsatte kommunerne 27,1 pct. af deres opgaver, og det er steget svagt år for år, men der er langt op til 35 pct. i 2025. Martin Damm peger på to alvorlige risikomomenter, hvis kommunerne skal tvinges til at konkurrenceudsætte markant mere på få år.

Dels er der risiko for, at markedet ikke kan følge med på nogle områder, og man får etableret nogle dårlige samarbejder. De kommuner, der konkurrrenceudsætter mest, har været rigtig mange år om at foretage den rejse. Det er ikke er noget, man kan gøre over night på en ansvarlig måde. Og derudover vil en markant øget konkurrenceudsættelse forudsætte, at der skal udbydes langt flere opgaver på de 'bløde' velfærdsområder som ældre- og socialområdet end i dag.

- Her er det altså meget vigtigt at være opmærksom på, at det er følsomme områder, hvor svage borgere kan komme alvorligt i klemme, hvis vi forcerer udviklingen for meget. Og det kan vi ikke tillade os at gamble med, siger Martin Damm.

Godt med mere innovation
Han ser til gengæld andre positive elementer i udspillet. Det gælder ikke mindst forslaget om at etablere partnerskaber mellem kommuner/regioner og erhvervsorganisationer og udbrede offentlig-private innovationspartnerskaber.

- Vores oplevelse er, at kommunerne har et rigtig godt samarbejde med private leverandører. Og det udbygges og udvikles gradvist i disse år. Men KL ser også et behov for at få mere innovation ind i samarbejdet. Derfor drøfter vi meget gerne innovationspartnerskaber nærmere med regeringen i de igangværende økonomiforhandlinger, siger Martin Damm.

ka