DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Ny teknik skal hjælpe bilister der taster forkert i p-automaterne

Ny software i p-automaterne skal reducere risikoen for tastefejl, der kan koste bilisterne en afgift.

KØBENHAVN: Da Københavns Kommune indførte digital parkering i 2016, blev p-automaterne bygget om, så man som bilist blot skal indtaste sine nummerpladeoplysninger og den forventede parkeringstid. Dermed er bilen digitalt registreret, og det er ikke længere nødvendigt at gå tilbage og lægge en parkeringsbillet i forruden.

Siden da har der imidlertid været en række sager, hvor bilister har tastet forkert på automaten, så bilen ikke er blevet korrekt registreret. Derfor har de fået en afgift, selvom de har forsøgt at betale. Når man taster nummeret ind på p-automaten, kommer der en kontrolside frem, hvor man skal godkende, at man har tastet det rigtige nummer, men der er stadig nogen, der godkender, selv om registreringsnummeret er forkert.

For at hjælpe bilisterne med at undgå den slags fejl, opgraderer kommunen nu p-automaterne, så der bliver indbygget en ekstra gardering imod tastefejl. Man skal fortsat bekræfte, at registreringsnummeret er korrekt, men bilisten vil i processen også få vist oplysninger om mærke og model på det køretøj, som passer til det indtastede registreringsnummer. Det kan lade sig gøre ved at p-automaterne henter oplysningerne fra det digitale motorregister, DMR.

- Det er fortsat bilisten, der skal indtaste og godkende oplysningerne. Dermed er det også bilisten, der i sidste ende selv har ansvaret for at indtastningen er korrekt, men med denne ekstra kontrol håber vi, at vi kan hjælpe til at minimere antallet af p-afgifter, hvor folk har betalt, men har lavet en tastefejl og godkendt et forkert registreringsnummer, siger enhedschef Jesper Borch fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Den samlede tid, der skal bruges på transaktionen, forventes at blive 10-15 sekunder længere end i dag. Systemet tager højde for, at DMR indimellem er ude af drift. Hvis det sker, bliver samkørslen med DMR sprunget over, så bilisten alligevel godt kan betale for sin parkering – dog uden at få krydstjekket oplysninger om mærke og model.

Langt de fleste bilister, der færdes i København, benytter i dag en af de betalingsapps, der findes på markedet. Dvs. at de slet ikke anvender p-automaterne. Kommunen har dog ændret sine krav til app-udbyderne, så man også her får mulighed for at få verificeret oplysninger i DMR. Denne ændring skal være indført i de apps, der er koblet op på kommunens digitale p-system, senest 1. januar 2020.

Tastefejl i p-automater:

  • Der har de senere år været ført en række sager ved domstolene, hvor bilister har fået en parkeringsafgift, som de efterfølgende har anmodet kommunen om at annullere, da den ifølge bilisten skyldtes en tastefejl. Kommunen har fastholdt denne type p-afgifter med den begrundelse, at det for det første er bilistens eget ansvar at indtaste det korrekte registreringsnummer og kontrollere, at de indtastede oplysninger er korrekte, og for det andet at det koster uforholdsmæssigt mange ressourcer i klagesagsbehandlingen at korrigere for denne afgifter.
  • Der har været afsagt forskellige afgørelser ved forskellige retsinstanser. Derfor bliver spørgsmålet nu behandlet i Højesteret.
  • Kommunen afventer afgørelsen fra Højesteret og har i mellemtiden sat sagsbehandling af denne type p-afgifter i bero.
  • Uanset udfaldet af Højesteretssagen har Københavns Kommune et ønske om at reducere forekomsten af p-afgifter, som bliver opfattet som helt urimelige af bilisterne. Dette har gjort sig gældende, når der er begået en simpel tastefejl. Derfor har kommunen arbejdet på at få udviklet den ekstra kontrolfunktion i p-automaterne, hvor der nu fremover kan hentes information fra DMR.