DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Niels Aage Skovbo, Region Midtjylland.

Region Midt vil drive ambulancer selv for at ruste sig til 2020-udbud

To til fire regionsdrevne ambulancer skal skaffe erfaringer i et marked domineret af en enkelt privat aktør
31. MAJ 2018 10.12

MIDTJYLLAND: Region Midtjylland vil hjemtage ambulancedriften for to til fire ambulancer i regionen, har regionsrådet besluttet onsdag. Hensigten er at ruste sig til næste ambulanceudbud i 2020.

Efter det hollandsk ejede Bios' kollaps som ambulanceentreprenør i Region Syddanmark i sommeren 2016 er Falck den eneste realistiske byder, og i den situation ønsker Region Midtjylland at gøre sig egne erfaringer med ambulancedrift.

- Det giver for det første et bedre grundlag for at lave kvalificerede kontrolberegninger. For det andet får vi styrket konkurrence på området, og det trænger det til. Vi er glade for samarbejdet med vores nuværende leverandører, men det vil gavne konkurrencen i det kommende store udbud, at regional drift indgår som en reel mulighed, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hjemtagningen ventes først i drift næste sommer, altså i 2019. De berørte ambulancer ventes at få base i Aarhus og Randers.

Præhospital direktør Thomas Balle Kristensen vurderer, at kombinationen af lægebiler og ambulancer vil give en bæredygtig og effektiv drift.

- Samtidig forventer vi, at det vil styrke samarbejdet med vores leverandører og kvaliteten i det samlede tilbud om akuthjælp til borgerne, at Præhospitalet får egne erfaringer med drift af både lægebiler og ambulancer, siger han.

Der er i dag 66 ambulanceberedskaber i Region Midtjylland, og det antal ændrer hjemtagningen ikke på. Indkøb af køretøjer, etablering af baser samt disses drift finansieres indenfor det eksisterende budget til ambulancedrift på ca. 500 mio. kr. om året.

Ambulancedriften i Region Midtjylland besørges i dag af Falck, Responce og Samsø Redningskorps.

mk