DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionerne har fået bedre styr på konsulentforbruget

Efter kritik fra Statsrevisorerne har regionerne nu fået styr på, hvor meget og til hvad de bruger eksterne konsulenter, mener Rigsrevisionen
28. NOV 2018 6.15

Sidste år fik tre af landets regioner udtalt kritik fra Statsrevisorerne for ikke at bruge eksterne konsulenter på den bedste og billigste måde. Nu er Rigsrevisionen så klar med en opfølgning på sagen til Statsrevisorerne.

Så har regionerne fået bedre styr på konsulenterne? Svaret er ja.

Konklusionen lyder, at regionerne nu har udarbejdet de tilstrækkelige retningslinjer og strategier for brugen af konsulenter, der understøtter, at udbudsregler og indgåede rammeaftaler overholdes, og at konsulentkøb bruges strategisk. Derfor lyder konklusionen, at sagen kan afsluttes. 

Overholdt ikke lovgivningen
Baggrunden for undersøgelsen skal findes tilbage i juni sidste år, da Rigsrevisionen lavede en beretning om regionernes brug af konsulenter. Den handlede om, hvorvidt regionerne sikrede sig at bruge dem på den mest økonomiske måde, og om de strategiske overvejelser bag brugen. 

Dengang var svaret nej, da det blev bemærket, at 'regionernes indkøb af konsulentydelser ikke var tilfredsstillende, idet regionerne ikke havde sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenterne'. Det fandt Statsrevisorerne 'ikke tilfredsstillende'.

Det gjaldt regionerne Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland, som ikke i tilstrækkelig grad havde købt konsulentydelser bedst og billigst, i 45 pct. af de gennemgåede konsulentkøb ikke havde overholdt lovgivningen samt i cirka halvdelen af de gennemgåede konsulentkøb ikke havde dokumenteret overvejelser om behov
og omkostninger forud for konsulentkøbet.

Derfor skulle der andre boller på suppen, og det er der altså kommet nu, mener Rigsrevisionen. 

 

Læs Rigsrevisionens notat.