DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Esbjerg står til at at blive næste by med datacenter. Intet navn endnu

Arealopkøb og forberedelse af plangrundlag for stort område ved motorvej og el-knudepunkt uden for Esbjerg by
5. JUN 2018 11.48

ESBJERG: Efter Apple i Viborg, Facebook i Odense og Apple endnu en gang i Aabenraa, ser det nu ud til at være Esbjergs tur til at lægge by til et datacenter. Ifølge JydskeVestkysten sigter en igangværende forberedelse af kommuneplantillæg og lokalplan mod at berede vejen for et stort center, der indtil videre hemmelighedsfuldt benævnes 'Projekt Ember'.

Ifølge avisen har et udenlandsk selskab via mellemhandlere opkøbt store arealer i udkanten af Esbjerg nær Esbjergmotorvejen, og sammesteds har Esbjerg Kommune orienteret beboerne om, at man påtænker at nedlægge to veje, der skærer midt igennem det 2,5 kvadratkilometer store område, foruden nogle private fællesveje.

Området var tilbage i 00'erne udset til at huse en vindmøllefabrik for Siemens, men de planer blev opgivet. Området er i dag landzone, men 'har en optimal logistisk placering med god adgang til det overordnede el-net og dataforbindelser, samt direkte adgang til motorvej'.

Ifølge meddelelsen til beboerne ønsker byrådet 'at give tilladelse til etablering af en særligt arealkrævende virksomhed med 150 kV højspændingsforsyning' på stedet, og ifølge et referat fra Esbjerg Byråds teknik- og byggeudvalg i fredags vil den fremtidige ejer af erhvervsområdet 'afholde samtlige udgifter til nedlæggelserne og de trafikale omlægninger'.

Hvem den fremtidige ejer er, er indtil videre ikke offentlig kendt. Ifølge JydskeVestkysten vil borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kun sige følgende (ordret):

'Esbjerg Kommune har fået en henvendelse fra en større virksomhed, som ønsker at etablere sig i det udlagte erhvervsområde mellem Motorvejen og Andrup. Virksomheden opkøber jorden direkte. Senere skal kommunen udarbejde det nødvendige plangrundlag, hvilket forventes at foreligge med udgangen af 2018.'

Byggeriet af det kommende datacenter skal efter planen gå i gang med første etape i begyndelsen af 2019 , idet første etape omfatter administrationsbygning, højspændingsstation og datahaller. Senere kommer mere til, så der i altså kommer 310.000 kvadratmeter under tag, altså en tiendedel af det samlede område.

Fuldt udbygget vil der være 200.000 kvadratmeter datahaller og 50.000 kvadratmeter administration. Den ene højspændingsstation skal suppleres af endnu en, hver på 30.000 kvadratmeter. Generelt vil der kunne bygges i op til 15 meters højde og for installationers vedkommende højere, hvis det af teknisk grunde er nødvendigt.