DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Efter samråd om forebyggelse af konkurser i ældreplejen i Økonomi- og Indenrigsministeriet med minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), ældreminister Thyra Frank (LA) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Foto: Jens Dresling, Ritzaufoto.

FOA: Ny vejledning om plejekonkurser løser intet

Beskæftigelsesministeriet sendte før jul en ny vejledning ud om ’Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp’. De gode råd afventer dog retssagerne mod Aalborg og Hjørring Kommuner i september
10. JAN 2018 15.15

I de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af plejekonkurser, og det har konsekvenser for de berørte borgere og medarbejdere, ligesom kommunerne med kort varsel skal finde en ny løsning for at sikre borgerne den nødvendige hjemmehjælp. Derfor blev der i oktober 2017 indgået en politisk aftale om at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet.

Som et element i aftalen har Beskæftigelsesministeriet nu udarbejdet en vejledning til kommunerne om reglerne om virksomhedsoverdragelse. I vejledningen beskrives blandt andet, hvordan en kommune kan reagere hensigtsmæssigt, hvis en privat leverandør af hjemmepleje står foran en konkurs, samt hvad en kommune bør afholde sig fra at gøre for at undgå, at der bliver tale om virksomhedsoverdragelse.

De seks siders vejledning gennemgår kommunernes muligheder ved en konkurs hos et privat plejefirma, og det hele handler om, hvorvidt det er kommunen eller Lønmodtagernes Garantifond (LG), der skal betale tilgodehavende løn til de konkursramte medarbejdere.
Pjecen ender bl.a. med at konstatere:

’Der verserer aktuelt to sager ved Vestre Landsret om netop dette spørgsmål, hvor der skal tages stilling til, om de skridt til at overtage medarbejdere, som fra kommunal side blev taget forud for afsigelsen af et konkursdekret, er tilstrækkelige til at udgøre en overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven forud for dette tidspunkt.

Indtil disse konkrete sager er endeligt afgjort, vil det være uhensigtsmæssigt at gå ind i eller komme med bud på, hvad en kommune eventuelt vil kunne gøre risikofrit i forhold til at tage konkrete skridt til at overtage medarbejdere fra et privat hjemmehjælpsfirma forud for dettes konkurs’.

Hjørring og Aalborg-sager berammet til september
De to sager, der refereres til her, er Hjørring og Aalborg Kommune. I marts 2015 gik plejefirmaet Kærkommen konkurs, og de næsten 200 tidligere ansatte i Kærkommen i de to kommuner har siden forgæves ventet på at få den løn, pension og feriepenge, de har til gode.

Tvisten er nemlig om, hvorvidt de to kommuner har lavet en virksomhedsoverdragelse eller ej. Hvis de har, skal de betale de tidligere ansatte deres tilgodehavende, og hvis ikke, er det LG, der skal betale. Det drejer sig i begge kommuner om tocifrede millionbeløb.

FOA, der repræsenterer 114 af de tidligere Kærkommen-ansatte, har anlagt sag mod både LG og Aalborg og Hjørring Kommune. Det seneste i sagen er, at der nu er berammet syv retsdage i Vestre Landsret i september, og FOA forventer en dom i oktober. Med mindre LG får held til at bringe sagen videre til EU-Domstolen. Det betyder op til to års forlængelse.

Forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen, mener at regeringens plan for at komme konkurser i private plejefirmaer til livs, er decideret uambitiøs.
- Det sikrer langt fra medarbejderne i de private firmaer og borgerne mod konkurserne, mener Dennis Kristensen.

Der skal lovændringer til
Udspillet fra regeringen indeholder blandt andet krav om kommunale beredskabsplaner og en vejledning til kommunerne om, hvordan de er stillet, hvis de overtager et konkursramt firmas ansatte for at sikre borgerne den mest skånsomme overgang efter konkursen. Ved konkurser er kommunerne ofte tilbageholdende med at overtage medarbejdere fra det konkursramte firma, fordi kommunen derved kan komme til at hænge på eventuel gæld til medarbejderne. Som det er sket i sagerne fra Hjørring og Aalborg.

Men en vejledning er langt fra nok. Der skal ændres på loven om Lønmodtagernes Garantifond, så medarbejdere, borgere og kommuner kan føle sig sikre på ikke at komme i klemme i en konkurs, mener Dennis Kristensen:

- En vejledning gør intet positivt i forhold til at skabe sikkerhed for medarbejderne og borgerne. Sikkerhed for borgerne ved at det er de samme medarbejdere, der kommer før og efter en konkurs og for medarbejderne for at det ikke er dem, der kommer i klemme, når kommunerne og LG ikke kan blive enige om, hvem der skal betale regningen, siger Dennis Kristensen.

Læs Beskæftigelsesministeriets vejledning til kommunerne her