DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Furesø ændrer privat konsulent fra resultatløn til fastprisaftale

Ordningen med no-cure-no-pay var aldrig politisk godkendt. Fremover hedder det fastprisaftale, og konsulenter skal ikke være med til at forhandle priser på botilbud  og andre ydelser.

FURESØ: Furesø Kommune har droppet ordningen med, at en privat konsulent arbejder på resultat under sin gennemgang af socialsager.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag er 'stærkt bekymret', efter Altinget har beskrevet, hvordan en række kommuner - senest talt op til 31 - lader private konsulenter gennemgå sager på udsatte borgere for at finde besparelser. Og juraeksperter har vurderet, at det, der er kaldt 'sparefinten', kan være på kant med loven.

Samtidig har afdelingschef for KL’s økonomiske sekretariat, Claus Ørum Mogensen vurderet, at der ikke noget i vejen for, at kommunerne bruger resultatløn til konsulenterne, da det er 'et incitament til at gøre sig ekstra umage'. 

Og mens der er indkaldt til samråd om sagen i Folketinget, har sagen fået følger i flere kommuner. I Ringkøbing-Skjern, hvor socialudvalgsformand Lennart Quist (K) ville sikre rene linjer og undgå mistanken om en interessekonflikt. Han ønskede ikke, der skulle være tvivl om, at borgersager afgøres uden, at private firmaer har noget økonomisk incitament til at påvirke afgørelsen i en bestemt retning'.

Og fra Furesø lyder det nu, at forvaltningen har valgt at stoppe no-cure-no-pay-aftalen. Fremover vil konsulenter bliver betalt efter en fastprisaftale og ikke deltage på selve forhandlingsmøderne, når der forhandles priser på botilbud og andre ydelser med de eksterne leverandører.

Ingen usikkerhed
- Så snart der blev rejst kritik af no-cure-no-pay-metoden, som ikke er politisk godkendt i Furesø, blev vi enige med forvaltningen om at opsige den del af samarbejdet, da vi ikke ønsker, at en betalingsmodel skal skabe usikkerhed om formålet med forhandlingen. Vi skal som kommune hele tiden sikre os, at vi får mest for borgernes penge, men det kan være svært at vurdere, om vi betaler den rette pris for de ydelser, vi køber hos de eksterne leverandører på handicapområdet. Derfor har vi brug for sparringen med en ekstern rådgiver. Men ingen borgere skal frygte, at de får en dårligere service af den grund, siger Matilde Powers (S), formand for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Furesø indgik i oktober 2019 en aftale med Anne Brorson, Brorson Consult om bistand til analyse og forhandling af en lille del af kommunens borgersager med eksterne leverandører. Efter Altingets artikler bad Social- og Indenrigsministeriet Ankestyrelsen undersøge sagen. Furesø Kommune har derfor sendt en redegørelse over kommunens samarbejde med Brorson Consult til Ankestyrelsen.

Charlotte Kruse Lange, centerchef i Center for børn og voksne, fortæller, at den eksterne konsulent var valgt for sin faglighed og sin baggrund som socialrådgiver og forstander på et botilbud med den indsigt, det giver. Konsulenten skulle med fokus på at sikre, at borgeren modtog den rette indsats, gennemgå sager, hvor der enten bliver betalt en særlig takst, hvor taksten ligger i den høje ende i forhold til borgere med sammenlignelig funktionsnedsættelse og/eller hvor det har været uigennemskueligt for forvaltningen, hvilken indsats botilbuddet leverer til borgeren. Samarbejdet blev sat i bero i december.