DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København må fyre 89 efter fortovs-overpriserne

KORT NYT28. JUN 2018 8.42

KØBENHAVN: 72 gadefejere og 17 kontoransatte skal fyres som en direkte konsekvens af, at Københavns Kommune i årevis har ladet husejere betale overpriser for kommunens service med at holde fortove rene, skriver B.T.

De 4.190 ejendomme, der er tvunget til at betale til kommunens såkaldte fortovsordning, har betalt op mod 10 gange for høje priser sammenlignet med, hvad private firmaer kunne udføre arbejdet for. Det er i strid med vejloven, for kommunen må ikke opkræve højere priser end markedsprisen.

Et flertal i Borgerrepræsentationen har besluttet at udlicitere arbejdet med at holde fortovene rene. Det betyder, at kommunen mister indtægten på 63 mio. kr., som den årligt indkrævede i fortovsordningen. Sagen skal nu undersøges af et eksternt advokatfirma.

ka